Aktuality Kostel sv. Jakuba v Brně 1228-2018

Kostel sv. Jakuba v Brně 1228-2018

Významná data z historie kostela sv. Jakuba v Brně 1228-2018
                 
7. 11. 1228
Český král Přemysl Otakar l. potvrzuje patronát nad kostelem sv. Jakuba v Brně klášteru cisterciaček v Oslavanech (nejstarší písemná zpráva o kostele sv. Jakuba v Brně)
                
1231
Olomoucký biskup Robert potvrzuje založení kostela sv. Jakuba v Brně, jeho posvěcení a rozsah farních práv (založení farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně; listina je datována pouze rokem)


               

10. 5. 1466 
Papež Pavel II. vydal souhlas se zřízením svatojakubské školy
                  
20. 1. 1490 
První doložena zpráva o varhanách, které v tom roce opravoval mistr Řehoř
                     
27. 4. 1515
V noci před svátkem sv. Vitala požár kostela sv. Jakuba zničil střechu kostela i věže, všechny oltáře a všech 8 zvonů
               
11. 2. 1532
Král Ferdinand l. přenesl patronátní právo nad kostelem sv. Jakuba na městskou radu
            
17. 7. 1707 
V procesí z jezuitského kostela byly do kostela sv. Jakuba přeneseny ostatky nově jmenovaných patronů Brna sv. Primitiva a sv. Konstantia
              
23. 6. 1990
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil v kostele sv. Jakuba nový oltář
                     
16. 8. 1995
Kostel sv. Jakuba v Brně byl prohlášen za národní kulturní památku
                    
25. 5. 2007 
Návštěva 15 prezidentů Evropy v kostele sv. Jakuba v Brně
                   
30. 4. 2016 
Dokončení zatím poslední velké opravy kostela sv. Jakuba v Brně

                    


11.11.2018 - 08:21

Kategorie: Aktuality