Aktuality Ke slavnosti sv. Josefa

Ke slavnosti sv. Josefa

Milí farníci, sestry a bratři!
Na poslední chvíli nabízím dva malé impulsy k dnešní slavnosti sv. Josefa:


- Josef se ve svém životě vícekrát setkává se zcela nečekanými situacemi, které jeho život doslova převrací vzhůru nohama. Nepropadne prvotním emocím ani nezačne bědovat, ale snaží se hledat nejlepší řešení a přitom je otevřený Božímu oslovení. Potom podle toho konkrétně jedná.

            

- Když musel s Marií a Ježíšem uprchnout do Egypta a strávit tam nějaký čas, znamenalo to také to, že on i Maria museli prožívat svou víru v prostředí, které jim nenabízelo "samozřejmosti", na něž byli z domova zvyklí. Jsem přesvědčen, že nelamentovali nad tím, proč to či ono nemají nebo nemohou, ale snažili se svou víru žít naplno i v této situaci.

   

Přeji nám všem, abychom přes všechna vnější omezení prožívali tuto dobu jako čas nabídky růstu ve své víře! A protože též dostávám otázky ohledně svátosti smíření, posílám link na zajímavý článek pro inspiraci:

Jak je to nyní se svátostí smíření?


19.03.2020 - 20:37

Kategorie: Aktuality