Aktuality Liturgické zpěvy Ondřeje Múčky

Liturgické zpěvy Ondřeje Múčky

Ondřej Múčka – varhaník a sbormistr, zpěvák, dirigent a organolog Biskupství brněnského, ale hlavně náš farník, připravil pro dobu postní krásné zpěvy k liturgiím. Vzhledem k současné situaci si je můžete poslechnout na internetu.


                 

4. neděle postní: introitus Laetare Jerusalem
První slovo této antifony dalo přízvisko i samotné neděli, které se říká Laetare - Vesel se!

Zamyšlení ke 4.postní nedělio. Jan Pacner

4. neděle postní: communio Lutum fecit
Zpěv k přijímání ze 4. neděle postní reflektuje evangelium o uzdravení slepého od narození.

25. 3. Zvěstování Páně: introitus Rorate caeli
Stejný zpěv jako na 4. neděli adventní nám vykresluje atmosféru očekávání Spasitele světa.

Zamyšlení ke Zvěstování Páně 25.3. Mariino anoo. Jan Pacner

25.3. Zvěstování Páně: responsorium Missus est Gabriel
Responsorium z modlitby hodin je popisem situace, kdy archanděl Gabriel zvěstuje Panně Marii početí a narození Mesiáše.

5. neděle postní: introitus Iudica me, Deus
Text vstupní antifony této neděle nám předkládá naléhavou prosbu člověka těžce zkoušeného protivníky.

Zamyšlení k 5. postní nedělio. Jan Pacner

5. neděle postní: communio Videns Dominus
Zpěv k přijímání nám znovu ve zkratce vrací před oči Ježíšův zázrak vzkříšení Lazara z mrtvých.

              
Květná neděle: Antifona k průvodu s ratolestmi
První antifona zpívaná při průvodu s ratolestmi oslavuje Syna Davidova jako nového Krále Izraele.

Květná neděle: Zpěv po 2. čtení
Zpěv před evangeliem má výmluvný text o Kristově poslušnosti.

Zamyšlení ke Květné neděliotec Jan Pacner

Květná neděle: Přijímání
Zpěv ke přijímání nám již předjímá události Zeleného Čtvrtku, konkrétně Kristovu modlitbu v Getsemanech.
               

Odebírat další videa můžete na YouTube – Ondřej Múčka.


30.03.2020 - 10:13

Kategorie: Aktuality