Topbar
Farn rada 
Farn rada 
  Hlavn strnka  

 

 

 

 

Farn rada

Farn pastoran rada u svatho Jakuba

 

Zpisy ze zasedn farn pastoran rady

Pastoran pln 2006/2007

 

V nedli 30. kvtna 2004 probhla v souladu se stanovami historicky prvn volba 

farn pastoran rady v na farnosti

Vsledky voleb:

Poet odevzdanch hlas

361

Poet platnch hlas

343

Poet neplatnch hlas

18

 

Do farn pastoran rady mskokatolick farnosti v Brn 

u svatho Jakuba byli zvoleni:

Helena Horkov (180 hlas), Dalibor Boeck (175 hlas), Pavel Vacek (142 hlas, 

Ji Haiman 135 hlas), Petra tpnov (130 hlas), Ludmila Grombikov (127 hlas), 

Helena Mkov (127 hlas).

Pedn jmenovacch dekret lenm farn pastoran rady probhlo pi mi svat 

v 9.30 v nedli 20. 6. 2004. Funkn obdob farn pastoran rady je 3 roky v souladu 

se stanovami.

Farn pastoran rada m celkem 7 volench len a leny z titulu funkce 

(far, farn viki, jhnov). Far me dle jmenovat nejve jednu tetinu 

len farn pastoran rady podrobnosti viz zde: 

Stanovy farn pastoran rady u kostela sv. Jakuba v Brn.

 

Zasedn farn rady se budou konat v na farnosti vtinou po tyech a 

pti tdnech (minimln podle stanov jednou za 3 msce) a budou projednvna 

tato tmata:

-       pastorace ve farnosti a pe o potebn

-       ekonomick otzky

-       opravy movitho i nemovitho majetku

-       liturgick zleitosti (napklad duchovn hudba, veden ministrant apod.)

-       pprava smluv s jinmi subjekty

-       organizace zjezd a pout

-       koordinace aktivit ve farnosti

 

Dle stanov je na kad zasedn farn pastoran rady zvn alespo 1 len ekonomick 

rady farnosti, kter m poradn hlas.

 

K hlavnm kolm farn pastoran rady pat:

1.      je oporou duchovnmu sprvci farnosti

2.      navrhuje, rad a zajiuje ve, co vede k naplnn posln farnosti v oblasti svdectv 

(misie, evangelizace, katecheze), liturgie a diakonie

3.      udruje kontakty s crkevnmi spoleenstvmi ve farnosti, zvlt se spoleenstvmi 

u kostela Nanebevzet Panny Marie, Jezuitsk ulice, a kostela Svat Rodiny, 

Grohova ulice, dle eholnmi spoleenstvmi a hnutmi, a tak se sprvnmi orgny 

a spoleenskmi organizacemi

4.      ve spoluprci a ekonomickou radou farnosti zabezpeuje eln a hospodrn 

nakldn s majetkem farnosti

5.      zabezpeuje zejmna provoz farn knihovny, farn kavrny, veden farn kroniky, 

aktualizaci nstnek v kostele a pravideln vydvn farnho zpravodaje

6.      pomh poznvat, jak je farnost dnes, jak jsou zjmy a poteby farnk, hled, 

jak by mohla vypadat v blzk budoucnosti a sna se podle toho stanovit 

pastoran priority.

 

Spolen historicky prvn zasedn nov farn pastoran rady se uskutenilo 

v pondl 30. 8. 2004 ve 20 hodin na fae zpis k nahldnut zde:

1. zasedn farn pastoran rady

 

Bhem zasedn jsou lenm farn rady zadvny koly, kter jsou nsledn kontrolovny. 

Z kadho zasedn se poizuje zpis, kter podepisuje pedsedajc a zapisovatel.

Zpisy jsou k nahldnut na fae, kde se archivuj, v ppad poteby mohou bt 

zveejnny na tchto webovch strnkch nebo na nstnce v kostele.

 

 

 

 

 

 

Hlavn strnka   nahoru

 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat Web  

 

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

 

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples