Topbar
O farnosti 
O farnosti 
  Hlavní stránka  

 

 

 

 

O farnosti

Kříž  Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba

 

  Brno Jezuité

 

  Brno Grohova

 

  Řádové sestry

 

  Statistiky

 

  Číslo účtu

  

  Slovo pana děkana o chrámu

 

příbuzné odkazy:

Kontakty

Pouť farnosti

Ve farnosti slouží

Bohoslužby ve farnosti sv. Jakuba

Římskokatolická farnost

u kostela svatého Jakuba                                                                                                       nahoru

 

děkanství brněnské okres Brno-město

Jakubská 11

602 00 Brno

 

více >>>

              

BRNO - Jezuité                                                                                                       nahoru

 

rektorátní kostel Nanebevzetí Panny Marie (duchovní služba Brno, Kozí 8).

 

Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno 

v děkanství brněnském, okres Brno-město

 

Kontakty:

 

Adresa rezidence
Kozí 8, 602 00 Brno
Tel.: 603 547 920
 

e-mail: brno(at)jesuit.cz

www.jesuit.cz/brno/

 

Nedělní bohoslužby:

7.30, 10.00, 21.00
12.15 (anglicky)

Pravidelné bohoslužby ve všední den:
Po-So: 12.15
Po: 19.00 (studentská mše v akademickém roce)
St: 7.30, 19.00 (studentské mše v akademickém roce mimo advent)
St: 6.00, 19.00 (studentské mše v akademickém roce v době adventní)

Další Kontakty:

Vysokoškolské katolické hnutí Brno (VKH Brno)

Studentské centrum, tel.: 511 119 026, e-mail: spravcesc@vkhbrno.cz
Více informací: http://www.vkhbrno.cz

 

Budování komunity – vztahové kursy

Manželské večery I Příprava na manželství
Projekt spolufinancován Jihomoravským krajem

 

BRNO - Grohova                                                                                                       nahoru

rektorátní kostel Svaté Rodiny (duchovní služba Brno, Grohova 18).

 

Římskokatolická duchovní správa u kostela svaté Rodiny, Brno

v děkanství brněnském, okres Brno-město

 

Kontakty:

Grohova 18, 602 00 Brno

telefon: 541 211 649

 

Nedělní bohoslužby

8.00

  

V sobotu také bohoslužba v porodnici na Obilném trhu 11, Brno

16.30

 

 

Řádové sestry ve farnosti                                                                            nahoru

 

Grohova - sestry Františkánky: http://www.frantiskanky.cz/ 

Veveří - sestry Dominikánky: http://www.dominikanky.cz/brno

 

 

 

Číslo účtu                                                                                                        nahoru

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1345215319/0800 (provoz farnosti)

Fio banka, číslo účtu: 2100706341/2010 (opravy) 

Za Vaše dary upřímně děkujeme. Pán Bůh zaplať! 

 

 

Statistiky                                                                                                         nahoru

 

 

 

Chrám svatého Jakuba v Brně                                                                  nahoru

 

Chrám svatého Jakuba v Brně je již téměř 800 let významnou dominantou města Brna. Je svědkem historických událostí i místem, se kterým jsou spojeny radostné a bolestné kapitoly života lidí naší doby.

 

Pro každého člověka má chrám svatého Jakuba v Brně jiný význam. Pro stavitele chrámu je místem, do kterého vložil všechno své nadání a kde možná zanechal i část svého srdce. Pro milovníka umění je galerií, ve které jsou soustředěny vzácné projevy velikého lidského ducha. Pro muzikanta je prostorem, který zve k naplnění hudbou, která je i zpěvem jeho srdce. Pro fotografa je místem, kde se snaží na jednom snímku zachytit jistou stabilitu místa a hmoty, proměnu světla i pomíjivost okamžiku. Pro věřícího člověka je místem, kde prožívá některé významné životní události, ale také místem, které zve člověka k setkání s Bohem.

 

Význam chrámu pro toho, který vešel jenom proto, že šel náhodou kolem dveří, které byly zrovna otevřeny, závisí na momentálním rozpoložení jeho srdce. A jen velmi těžko se dá odhadnout, jaký má chrám vliv na toho, který přišel, aby se zde skryl před zimou nebo deštěm.

 

Pro každého člověka může mít chrám jiný význam. Ale v jednom bychom jej mohli vnímat stejně: chrám je místem hledání. Je výsledkem hledání umělců, kteří jej budovali, je místem, které nabízí pomoc při životních hledáních i jeho návštěvníkům. Vysoké štíhlé sloupy chtějí pozvednout naše oči výš, než kam dohlédneme, když jsme naplnění každodenními starostmi. Skrze velká okna přichází mohutný paprsek světla, který jakoby chtěl proměnit temnotu světa, ve kterém žijeme.

 

Ticho chrámového prostoru umožňuje přemýšlet nejen o radostech a bolestech dne, ale i o smyslu toho, co prožíváme, a dokonce i o smyslu a cíli celého života. I pro věřícího člověka je chrám místem hledání. Vždyť věřit znamená každý den hledat toho, který je Láska, a znovu si ověřovat, že opravdová láska spojená s ochotou přinášet oběti je jedinou cestou k trvalému štěstí. Mnohé je jasné, ohraničené, jakoby uzavřené, ale mnohé je jen naznačené, neustále otevřené a svým způsobem provokující. Snad jen jedno si člověk do chrámu musí přinést sám - dostatek času.

    

Proto přeji všem návštěvníkům, aby si do chrámu svatého Jakuba v Brně přinesli dostatek času. Potom mohou přijmout pozvání, aby hledali něco (nebo někoho), co je přivede dál. Přeji všem návštěvníkům, aby z chrámu odcházeli mírně vzrušeni tím, že ještě všechno nenašli. Potom se možná znovu vrátí. A to přeji nejen návštěvníkům chrámu, ale i samotnému chrámu svatého Jakuba v Brně. Vždyť chrám je nejkrásnější tehdy, když je oživován těmi, kteří do něj přicházejí.

 

ThLic. Václav Slouk

 

Hlavní stránka   nahoru

 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat Web  

 

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

 

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples