Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 283

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 292

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 301

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_parser.php on line 724
 Aktuality
Aktuality  

Vánoční svátky 2014 u svatého Jakuba

Půlnoční mše svatá ve 22.00. Celkový přehled najdete v tomto odkazu: vánoční svátky. Zvláště zveme na představení dětí na Svátek svatého Štěpána v pátek 26. 12. v 10.30 v kostele po mši svaté: Legenda o Vánocích v nebi nebo na Živý Betlém na faře v 17.00 v neděli na Svátek Svaté Rodiny. Fotogalerie Vánoce 2014 nebo zkrácený záznam Vánoc.

              

22.12.2014 - 18:33


Mikulášská besídka

Mikulášská besídka Srdečně vás zveme na Mikulášskou besídku v pátek 5. 12. 2014 na faře v sále u sv. Jakuba v 16.30 hodin.

         

             

30.11.2014 - 14:43


Opravy kostela

V úterý 25. 11. 2014 ve 20 hodin se na faře uskuteční důležitá schůzka zájemců o život naší farnosti. Je možnost, že dostaneme dotaci a od začátku ledna 2015 začnou opravy. Zveme proto všechny, kteří se zajímají o život farnosti a kteří chtějí přispět radou nebo pomocí.

25.11.2014 - 09:08


1. neděle adventní 2014

V neděli 30. 11. 2014 začíná adventní doba. Při všech bohoslužbách proběhne obřad žehnání adventních věnců. Děti mohou přijít s lucerničkami na mši svatou v 9.30. V 19.00 bude sloužit v našem kostele pontifikální bohoslužbu, nejen pro slovenskou komunitu žijící v Brně, biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle

25.11.2014 - 08:39


Minitábor jakubského „klubíku“

V srpnu o prázdninách byli maminky s dětmi na faře v Heřmanově, na minitáboře. Během týdne se sešlo 24 dětí s maminkami. O víkendu přijeli také tatínci. Celotáborová hra byla připravena na téma Noemova Archa. Byly to úkoly i pro ty nejmenší. Dávali jsme postupně vodu a jídlo do archy a potom různá domácí i divoká zvířata.

více>>>

21.09.2014 - 19:52


Nedělní farní kavárna

Je pravidelně v neděli v 10.30 hodin po mši svaté na faře ve farním sále v 1. poschodí. Během prázdnin a svátků kavárna není. Všichni jsou srdečně zváni! Přípravu a obsluhu přebírají rodiny z farnosti, můžete se také zapojit. Rozpis služeb >>>

03.09.2014 - 18:41


Kurz přípravy ke svátosti biřmování

Kurz bude zahájen v pondělí 6. října 2014 v 18.00 na faře v učebně v 1.patře. Absolventi kurzu přijmou svátost biřmování o slavnosti Seslání Ducha Svatého 24. května 2015 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně.

více>>>

30.08.2014 - 22:04


Tábor Skalička

Od soboty 19. července jsou děti z naší farnosti na letním táboře ve Skaličce. V neděli 27. 7. byl návštěvní den. Přinášíme první záběry ze života tábora...

     

     

        

21.07.2014 - 10:27


Nový kurz přípravy dospělých

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2016 ve farnosti svatého Jakuba v Brně.

více>>>

19.07.2014 - 23:02


Biblické hodiny

Již 14.tým rokem budou probíhat „biblické hodiny“ ve farnosti svatého Jakuba v Brně jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po dokončení listu Galatským započneme s pročítáním Janova evangelia.

více>>>

19.07.2014 - 22:57


Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách

Upozorňujeme, že v době prázdnin nedělní mše sv. v 9.30 hodin nebude mít zvláštní zaměření na děti a nedělní mše sv. v 19 hodin bude česká. I v letošním roce od neděle 6.7.2014 až do neděle 31.8.2014 včetně nebude v našem kostele nedělní mše sv. v 11 hodin. V našem kostele jsou v době prázdnin nedělní mše sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Mše sv. v 11 hodin bude znovu až v neděli 7.9.2014.

      

Děkujeme za pochopení.

01.07.2014 - 17:26


Zakončení školního roku 2014

Při mši svaté v kostele v Líšni poděkujeme společně v pátek 27. června v 15. hodin za uplynulý školní rok a budeme prosit o požehnání na prázdniny a dovolené. Po mši svaté bude připraveno setkání na líšeňské faře.
Fotky z loňského zakončení školního roku

10.06.2014 - 18:08


Nikodémova noc

Další Nikodémova noc v našem kostele se uskuteční ve středu 11. 6. 2014 v době od 20 do 22 hodin. V této době bude v našem kostele adorace a možnost setkat se s knězem, s jáhnem a možnost přijmout svátost smíření.

10.06.2014 - 17:52


Setkání farnosti

Všechny farníky zveme na mši svatou a následné přátelské posezení s občerstvením, které se uskuteční v sobotu 14. června 2014 od 14 hodin v kostele svatého Jakuba a na faře.

10.06.2014 - 17:49


Slavnost prvního svatého přijímání dětí

V neděli 8. června 2014 – při Slavnosti 1. svatého přijímání, v našem kostele – přijali děti z farnosti poprvé svátost Eucharistie. Prosíme o modlitbu za děti, jejich rodiče i kmotry. Ať je Pán stále provází na cestě životem!

      

Fotogalerie ze slavnosti

    

10.06.2014 - 17:43


Noc kostelů u svatého Jakuba

Teplé počasí v Brně a první rok bez deště, sněhu nebo bouřky s kroupami se projevilo na zvýšené návštěvnosti. Ve 160 kostelech, modlitebnách a duchovních centrech  na území celé brněnské diecéze přivítali pořadatelé okolo 128 000 příchozích. V našem kostele proudili návštěvníci po celou noc. První pokles se projevil až po 23. hodině...

více>>>

24.05.2014 - 11:01


Velikonoce 2014

Přehled velikonočních obřadů v kostele svatého Jakuba:

více>>>

18.04.2014 - 14:18


Nikodémova noc

Další Nikodémova noc v našem kostele se uskuteční ve středu 9. 4. 2014 v době od 20 do 22 hodin. V této době bude v našem kostele adorace a možnost setkat se s knězem, s jáhnem a možnost přijmout svátost smíření.

08.04.2014 - 21:39


Poutní zájezd do Medjugorje

Chcete se zúčastnit poutního zájezdu do Medjugorje ve dnech 31. 7. až 6. 8. 2014? Přihlášky přijímáme v sakristii nebo ve farní kanceláři.

více>>>

08.04.2014 - 21:38


Jakubský Tábor 2014

Milé děti a vážení rodiče,
pokud ještě nevíte KUDY Z E-NUDY O PRÁZDNINÁCH?, tak bychom vás rádi pozvali v termínu od neděle 13. 7. 2014 do soboty 26. 7. 2014 na Jakubský tábor.

Zažijeme spoustu zajímavých a veselých dobrodružství, naučíme se nové dovednosti a hlavně poznáme další kamarády, se kterými je vždycky zábava. A kam vlastně pojedeme?

                 

více>>>

07.04.2014 - 16:55


Křížová cesta

V době postní se v našem kostele konají pobožnosti křížové cesty v úterý a v pátek vždy od 18.15 hodin.

08.03.2014 - 22:05


Noc kostelů 2014

Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 23. května 2014!

 

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

08.03.2014 - 21:58


Příprava dětí k 1. svatému přijímání

Závěrečné fáze přípravy dětí k 1. svatému přijímání se mohou zúčastnit děti, které někde na školách nebo na faře navštěvují nejméně 2. školním rokem výuku náboženství a které chodí nejméně do 3. třídy ZŠ. První hodina přípravy proběhne ve středu 29. 1. 2014 od 18.15 hodin na faře.

25.01.2014 - 18:22


Informace o přípravě dospělých

Nový kurz přípravy dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2015 ve farnosti sv. Jakuba v Brně začíná dne 22. dubna 2014. Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy v úterý v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 17.00 do 18.30 hodin. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

            

               

25.01.2014 - 18:15


Tříkrálová sbírka 2014

Ve dnech 1.-14. 1. 2014 probíhá Tříkrálová sbírka 2014. Požehnání koledníkům se uskuteční v pátek 3. 1. 2014 ve 14.00 v katedrále v Brně na Petrově. V neděli 5. ledna 2014 – 2. neděli po Narození Páně budou Tři králové v našem kostele a můžete podpořit Tříkrálovou sbírku svým příspěvkem.

01.01.2014 - 15:34


Archiv článků

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2004