Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 283

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 292

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 301

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_parser.php on line 724
 Svatý Jakub
Svatý Jakub  

PŘEDÁVÁNÍ VYZNÁNÍ VÍRY KATECHUMENŮM

10 11 2004 - 23:45


Svatý Jakub starší

Rok se svatými, Schauber a Schindler

 
apoštol, mučedník
narozen: kolem Kristova narození
zemřel: kolem velikonoc r. 44 v Jeruzalémě, Palestina
patron Španělska; válečníků; dělníků; kameníků, drogistů, kloboučníků, vozkařů,
kovářů řetězů; poutníků
 
Obrovský ohňostroj stoupá v předvečer sv. Jakuba k letní noční obloze španělského 
města Santiago de Compostela v Galícii. Málokdo ze 60 tisíc obyvatel a mnoha tisíc 
návštěvníků města si nechá ujít toto jedinečné divadlo k poctě velkého apoštola Jakuba.
Už několik dní je město na Monte Pedros jako v horečce. Panuje nálada lidové slavnosti.
Lidové taneční skupiny soutěží ve svém umění, pestré kroje ovládají obraz ulic,
nepřehledné zástupy poutníků proudí městem. Lidé očekávají s napětím hlavní události.
 
Kdo byl tento apoštol, k němuž lnou lidé 20. století takovou překypující úctou?
Jakub Starší, který se tak nazývá k rozlišení od apoštola Jakuba Mladšího, byl synem 
rybáře Zebedea a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol a evangelista. Spolu s Petrem 
a Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbeným učedníkům a doprovázel Ježíše do olivové zahrady.  
Pro jejich bouřlivý temperament dal Syn Boží oběma bratřím Jakubovi a Janovi mnohoznačné  
přízvisko "synové hromu".
Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Jakub Starší dále evangelium. Jedno podání říká,
že působil v Jeruzalémě a v Samařsku, jiné vypravuje, ze Jakub odešel do Španělska
a tam kázal. Kolem velikonoc r. 44 zatkli apoštola vojáci Heroda Agrippy I. a sťali ho 
na příkaz krále mečem. Jakub byl první ze dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil 
mučednictví. Legenda vypráví, že cestou šel průvod na popraviště kolem domu, 
kde seděl muž, nemocný dnou; neschopný chůze, a prosil Jakuba o pomoc. K smrti 
odsouzený řekl nemocnému: "Ve jménu mého Pána Ježíše Krista, vstaň zdráv a chval 
svého Spasitele." Muž se zvedl a mohl zase chodit. Jeden z katů padl na kolena a vyznal 
se z křesťanské víry. Byl pak spolu s Jakubem sťat.
Podání vypravuje, že křesťané postavili na místě v Jeruzalémě, kde vytrpěl apoštol Jakub
mučednictví, kostel svatého Jakuba. Mučedníkovy ostatky přenesli prý kolem r. 70 na Sinaj,
kde postavili klášter svatého Jakuba, dnešní klášter sv. Kateřiny. Zachránili Jakubovy 
ostatky před Saraceny a v 8. století je přenesli do Španělska a k jejich uchovávání postavili 
v Galícii kostel sv.  Jakuba, který byl posvěcen 25. července 816. Z chrámu se stalo 
od 10. století slavné poutní místo Santiago (St. Jakob) de Compostela, které přitahovalo 
až do 15. století více poutníků než Řím a Jeruzalém. K místu na severovýchodě Španělska 
vznikly četné slavné poutní cesty, které jsou lemovány kláštery, kostely (skoro všechny 
ve stylu nové katedrály v Santiagu, započaté r. 1075), útulky a kaple.
Bohoslužba v katedrále v Santiagu de Compostela začíná o svátku sv. Jakuba podívanou, 
při níž se tají dech: v monumentální bazilice, jedné z nejkrásnějších na iberském poloostrově, 
se nad hlavami věřících houpe obrovský kotel kadidla. Tento zvyk je ve světě jedinečný. 
V předvečer svátku, který, pokud padne na neděli, zahajuje "svatý Jakubův rok", prochází 
průvod obrovských tančících loutek ulicemi města, následován biskupem, kněžími 
a ministranty. Až do časných ranních hodin září v Santiagu de Compostela světla.
 

Acta a tradice: 

význam Jakuba pro Španělsko byl kdysi tak velký, že byla celá Hispánie nazývána
"Jakubovou zemí". V roce 1161 vznikl v Leonu rytířský řád "sv. Jakub od meče", který bojoval 
proti Maurům.  V řecké církvi je Jakubova památka 15. listopadu, v koptické 12. dubna 
a v arménské 28. prosince.
Pojem "Jakubova mušle" má svůj původ rovněž v Jakubově osobě: poutníci, kteří v dřívější době 
navštívili Jakubův hrob, dostali klobouk, který byl ozdoben velkou mušlí (patronát kloboučníků).  
Jak je lidový světec oblíben, vidíme z toho, že sedláci přinášejí první zralá jablka v den sv. Jakuba 
k žehnání a nazývají je "Jakubovými jablky". Zároveň se pořádaly v den sv. Jakuba trhy, především 
na venkově, ale i ve městech, např. v Mnichově (Jakubský trh) a v Kaufbeurenu (Jakubův týden). 
V obou městech je tento zvyk zachováván dodnes.
 

Znázorňování: 

na dřívějších znázorněních vidíme Jakuba Staršího jako apoštola, většinou s knihou.
Později se objevuje téměř vždy jako poutník s holí, lahví, pytlíkem a kloboukem. 
Na některých zobrazeních jsou také poukazy na jeho mučednictví.
Konečně je i způsob znázorňování Jakuba jako rytíře ("Matamoros", "bijec Maurli"). 
Románský bronzový reliéf v kostele sv. PavIa Za hradbami v Římě ukazuje Jakuba se 
svitkem spisu. Socha (1250) v předsíni paderbornského dómu představuje apoštola 
s mušlí na plášti.
Slavná dřevěná postava od Hanse Leinbergera (1525) v Bavorském národním muzeu 
v Mnichově ukazuje Jakuba Staršího, jak sedí a má poutnický klobouk a knihu.

     
        

29 03 2015 - 19:14


Svatý Jakub starší

Rok se svatými, Schauber a Schindler

 
apoštol, mučedník
narozen: kolem Kristova narození
zemřel: kolem velikonoc r. 44 v Jeruzalémě, Palestina
patron Španělska; válečníků; dělníků; kameníků, drogistů, kloboučníků, vozkařů,
kovářů řetězů; poutníků
 
Obrovský ohňostroj stoupá v předvečer sv. Jakuba k letní noční obloze španělského 
města Santiago de Compostela v Galícii. Málokdo ze 60 tisíc obyvatel a mnoha tisíc 
návštěvníků města si nechá ujít toto jedinečné divadlo k poctě velkého apoštola Jakuba.
Už několik dní je město na Monte Pedros jako v horečce. Panuje nálada lidové slavnosti.
Lidové taneční skupiny soutěží ve svém umění, pestré kroje ovládají obraz ulic,
nepřehledné zástupy poutníků proudí městem. Lidé očekávají s napětím hlavní události.
 
Kdo byl tento apoštol, k němuž lnou lidé 20. století takovou překypující úctou?
Jakub Starší, který se tak nazývá k rozlišení od apoštola Jakuba Mladšího, byl synem 
rybáře Zebedea a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol a evangelista. Spolu s Petrem 
a Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbeným učedníkům a doprovázel Ježíše do olivové zahrady.  
Pro jejich bouřlivý temperament dal Syn Boží oběma bratřím Jakubovi a Janovi mnohoznačné  
přízvisko "synové hromu".
Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Jakub Starší dále evangelium. Jedno podání říká,
že působil v Jeruzalémě a v Samařsku, jiné vypravuje, ze Jakub odešel do Španělska
a tam kázal. Kolem velikonoc r. 44 zatkli apoštola vojáci Heroda Agrippy I. a sťali ho 
na příkaz krále mečem. Jakub byl první ze dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil 
mučednictví. Legenda vypráví, že cestou šel průvod na popraviště kolem domu, 
kde seděl muž, nemocný dnou; neschopný chůze, a prosil Jakuba o pomoc. K smrti 
odsouzený řekl nemocnému: "Ve jménu mého Pána Ježíše Krista, vstaň zdráv a chval 
svého Spasitele." Muž se zvedl a mohl zase chodit. Jeden z katů padl na kolena a vyznal 
se z křesťanské víry. Byl pak spolu s Jakubem sťat.
Podání vypravuje, že křesťané postavili na místě v Jeruzalémě, kde vytrpěl apoštol Jakub
mučednictví, kostel svatého Jakuba. Mučedníkovy ostatky přenesli prý kolem r. 70 na Sinaj,
kde postavili klášter svatého Jakuba, dnešní klášter sv. Kateřiny. Zachránili Jakubovy 
ostatky před Saraceny a v 8. století je přenesli do Španělska a k jejich uchovávání postavili 
v Galícii kostel sv.  Jakuba, který byl posvěcen 25. července 816. Z chrámu se stalo 
od 10. století slavné poutní místo Santiago (St. Jakob) de Compostela, které přitahovalo 
až do 15. století více poutníků než Řím a Jeruzalém. K místu na severovýchodě Španělska 
vznikly četné slavné poutní cesty, které jsou lemovány kláštery, kostely (skoro všechny 
ve stylu nové katedrály v Santiagu, započaté r. 1075), útulky a kaple.
Bohoslužba v katedrále v Santiagu de Compostela začíná o svátku sv. Jakuba podívanou, 
při níž se tají dech: v monumentální bazilice, jedné z nejkrásnějších na iberském poloostrově, 
se nad hlavami věřících houpe obrovský kotel kadidla. Tento zvyk je ve světě jedinečný. 
V předvečer svátku, který, pokud padne na neděli, zahajuje "svatý Jakubův rok", prochází 
průvod obrovských tančících loutek ulicemi města, následován biskupem, kněžími 
a ministranty. Až do časných ranních hodin září v Santiagu de Compostela světla.
 

Acta a tradice: 

význam Jakuba pro Španělsko byl kdysi tak velký, že byla celá Hispánie nazývána
"Jakubovou zemí". V roce 1161 vznikl v Leonu rytířský řád "sv. Jakub od meče", který bojoval 
proti Maurům.  V řecké církvi je Jakubova památka 15. listopadu, v koptické 12. dubna 
a v arménské 28. prosince.
Pojem "Jakubova mušle" má svůj původ rovněž v Jakubově osobě: poutníci, kteří v dřívější době 
navštívili Jakubův hrob, dostali klobouk, který byl ozdoben velkou mušlí (patronát kloboučníků).  
Jak je lidový světec oblíben, vidíme z toho, že sedláci přinášejí první zralá jablka v den sv. Jakuba 
k žehnání a nazývají je "Jakubovými jablky". Zároveň se pořádaly v den sv. Jakuba trhy, především 
na venkově, ale i ve městech, např. v Mnichově (Jakubský trh) a v Kaufbeurenu (Jakubův týden). 
V obou městech je tento zvyk zachováván dodnes.
 

Znázorňování: 

na dřívějších znázorněních vidíme Jakuba Staršího jako apoštola, většinou s knihou.
Později se objevuje téměř vždy jako poutník s holí, lahví, pytlíkem a kloboukem. 
Na některých zobrazeních jsou také poukazy na jeho mučednictví.
Konečně je i způsob znázorňování Jakuba jako rytíře ("Matamoros", "bijec Maurli"). 
Románský bronzový reliéf v kostele sv. PavIa Za hradbami v Římě ukazuje Jakuba se 
svitkem spisu. Socha (1250) v předsíni paderbornského dómu představuje apoštola 
s mušlí na plášti.
Slavná dřevěná postava od Hanse Leinbergera (1525) v Bavorském národním muzeu 
v Mnichově ukazuje Jakuba Staršího, jak sedí a má poutnický klobouk a knihu.

     
        

29 03 2015 - 19:14


Pranostiky

Tento den je první kritickým dnem léta podle něhož se usuzuje na počasí nejbližšího období, ale i na budoucí Vánoce a zimu. Opodstatnění této skutečnosti je prý ve faktu počátku sestupné tendence 
křivky průměrných denních teplot během roku.
     
     
 • Co do svatého Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
 • Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
 • Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
 • Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
 • Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
 • Na Jakuba - kobzolí průba. (kobzole - brambory)
 • Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
 • Parno o Jakubě, zima o vánocích.
 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné (dobré) žně.
 • Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
 • Svatý Jakub poseče, svatá Anna (26.7.) napeče.
 • Z které strany svatý Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
 • Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim ;na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
 • O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.
 • Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
 • Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
 • Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
 • Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou žitných dní.
 • Na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med.
 • Jaký den jest před polednem nebo odpoledne svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po narození páně.
 • Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
 • Svatý Jakub Větší na sníh věští.
 • Na Jakuba prvních brambor průba.
 • Na svatého Jakuba čeká mnohá huba.
 • Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha.
 • Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
 • Jakub bez deště - tuhá zima.
     
      
 

29 03 2015 - 19:09


Archiv článků


Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function execute_hook(), 3 passed in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/archive.php on line 142 and exactly 4 expected in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/pvlib.php:4582 Stack trace: #0 /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/archive.php(142): execute_hook('getref', 'pre', NULL) #1 {main} thrown in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/pvlib.php on line 4582