Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 283

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 292

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 301

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_parser.php on line 724
 O farnosti
O farnosti  

PŘEDÁVÁNÍ VYZNÁNÍ VÍRY KATECHUMENŮM

10.11.2004 - 23:45


PŘEDÁVÁNÍ VYZNÁNÍ VÍRY KATECHUMENŮM

10.11.2004 - 23:45


BRNO - Jezuité

rektorátní kostel Nanebevzetí Panny Marie (duchovní služba Brno, Kozí 8).
 
Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno 
v děkanství brněnském, okres Brno-město
 
Kontakty
Adresa rezidence
Kozí 8, 602 00 Brno
Tel.: 603 547 920  
e-mail: brno@jesuit.cz
www.jesuit.cz/brno/ 
 
Nedělní bohoslužby
7.30, 10.00, 21.00 
12.15 (anglicky)

Pravidelné bohoslužby ve všední den
Po-So: 12.15
Po: 19.00 (studentská mše v akademickém roce)
St: 7.30, 19.00 (studentské mše v akademickém roce mimo advent)
St: 6.00, 19.00 (studentské mše v akademickém roce v době adventní) 

Další kontakty:
Vysokoškolské katolické hnutí Brno (VKH Brno)
Studentské centrum, tel.: 511 119 026, e-mail: spravcesc@vkhbrno.cz
Více informací: http://www.vkhbrno.cz

    

Budování komunity – vztahové kursy

Manželské večery I Příprava na manželství

Projekt spolufinancován Jihomoravským krajem

       

           

            

22.03.2015 - 13:14


BRNO - Grohova

rektorátní kostel Svaté Rodiny (duchovní služba Brno, Grohova 18).
 
Římskokatolická duchovní správa u kostela svaté Rodiny, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město
 
Kontakty:
Grohova 18, 602 00 Brno
telefon: 541 211 649
 
Nedělní bohoslužby
8.00
  
V sobotu také bohoslužba v porodnici na Obilném trhu 11, Brno
16.30
 

22.03.2015 - 13:13


Řádové sestry ve farnosti

     

Grohova - sestry Františkánky: http://www.frantiskanky.cz/ 

Veveří - sestry Dominikánky: http://www.dominikanky.cz/brno

     

22.03.2015 - 13:12


Číslo účtu

Bankovní spojení: 

    

Česká spořitelna a.s.,    1345215319/0800 (provoz farnosti)

Fio banka,   2100706341/2010 (opravy) 

         

Za Vaše dary upřímně děkujeme. Pán Bůh zaplať!

                

22.03.2015 - 13:10


Chrám svatého Jakuba v Brně

 
Chrám svatého Jakuba v Brně je již téměř 800 let významnou dominantou města Brna. Je svědkem historických událostí i místem, se kterým jsou spojeny radostné a bolestné kapitoly života lidí naší doby.
 
Pro každého člověka má chrám svatého Jakuba v Brně jiný význam. Pro stavitele chrámu je místem, do kterého vložil všechno své nadání a kde možná zanechal i část svého srdce. Pro milovníka umění je galerií, ve které jsou soustředěny vzácné projevy velikého lidského ducha. Pro muzikanta je prostorem, který zve k naplnění hudbou, která je i zpěvem jeho srdce. Pro fotografa je místem, kde se snaží na jednom snímku zachytit jistou stabilitu místa a hmoty, proměnu světla i pomíjivost okamžiku. Pro věřícího člověka je místem, kde prožívá některé významné životní události, ale také místem, které zve člověka k setkání s Bohem.
 
Význam chrámu pro toho, který vešel jenom proto, že šel náhodou kolem dveří, které byly zrovna otevřeny, závisí na momentálním rozpoložení jeho srdce. A jen velmi těžko se dá odhadnout, jaký má chrám vliv na toho, který přišel, aby se zde skryl před zimou nebo deštěm.
 
Pro každého člověka může mít chrám jiný význam. Ale v jednom bychom jej mohli vnímat stejně: chrám je místem hledání. Je výsledkem hledání umělců, kteří jej budovali, je místem, které nabízí pomoc při životních hledáních i jeho návštěvníkům. Vysoké štíhlé sloupy chtějí pozvednout naše oči výš, než kam dohlédneme, když jsme naplnění každodenními starostmi. Skrze velká okna přichází mohutný paprsek světla, který jakoby chtěl proměnit temnotu světa, ve kterém žijeme.
 
Ticho chrámového prostoru umožňuje přemýšlet nejen o radostech a bolestech dne, ale i o smyslu toho, co prožíváme, a dokonce i o smyslu a cíli celého života. I pro věřícího člověka je chrám místem hledání. Vždyť věřit znamená každý den hledat toho, který je Láska, a znovu si ověřovat, že opravdová láska spojená s ochotou přinášet oběti je jedinou cestou k trvalému štěstí. Mnohé je jasné, ohraničené, jakoby uzavřené, ale mnohé je jen naznačené, neustále otevřené a svým způsobem provokující. Snad jen jedno si člověk do chrámu musí přinést sám - dostatek času.
    
Proto přeji všem návštěvníkům, aby si do chrámu svatého Jakuba v Brně přinesli dostatek času. Potom mohou přijmout pozvání, aby hledali něco (nebo někoho), co je přivede dál. Přeji všem návštěvníkům, aby z chrámu odcházeli mírně vzrušeni tím, že ještě všechno nenašli. Potom se možná znovu vrátí. A to přeji nejen návštěvníkům chrámu, ale i samotnému chrámu svatého Jakuba v Brně. Vždyť chrám je nejkrásnější tehdy, když je oživován těmi, kteří do něj přicházejí.
 
ThLic. Václav Slouk

22.03.2015 - 13:09


Archiv článků


Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function execute_hook(), 3 passed in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/archive.php on line 142 and exactly 4 expected in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/pvlib.php:4582 Stack trace: #0 /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/archive.php(142): execute_hook('getref', 'pre', NULL) #1 {main} thrown in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/pvlib.php on line 4582