Aktuality POUTNÍ DNY 2015

POUTNÍ DNY 2015

5. celostátní miniveletrh poutních míst. Ve dnech 27.-28. března 2015 se uskuteční v Kroměříži již 5.ročník celostátního miniveletrhu poutních míst.

             
                  


Poutní dny pomyslně zahajují turistickou sezónu v Kroměříži. Na pátek 27. března dopoledne bude připraven liturgický a duchovní program. Poutníci se mohou zúčastnit jedné ze čtyř mší svatých v rámci tradiční poutní slavnosti k Panně Marii Bolestné v chrámu svatého Mořice.

Hlavní pontifikální mši svatou v 9.30 bude celebrovat Mons. Jan Graubner

Ve 13.00 bude Křížová cesta a po ní svátostné požehnání.

Hlavním bodem miniveletrhu je prezentace poutních míst, a to nejen českých a moravských, ale i z okolních států. Skladba účastníků - vystavovatelů je rozmanitá, zahrnuje zástupce poutních lokalit, cestovní kanceláře zaměřené na církevní cestovní ruch, organizátory národních i mezinárodních poutí, farnosti a nejrůznější křesťanské spolky a sdružení. Mimo jiné zde bude zveřejněn seznam poutí pro rok 2015 a s tím související prezentace služeb pro poutníky v dané lokalitě (exercicie, ubytování, stravování, prohlídky areálu s výkladem, zázemí pro rodiny s dětmi apod.). Akce bude veřejně přístupná ( zcela zdarma pro poutníky, návštěvníky i vystavovatele) po oba dny vždy od 10.00 do 18.00.

Tento ročník Poutních dnů je doplněn o odborný seminář „Dobrovolnictví na církevních památkách“. Se svými příspěvky zde vystoupí zajímaví hosté, kteří mají osobní zkušenost s dobrovolnictvím, mj. i pan Crispin Truman ze společnosti Churches Conservation Trust (Velká Británie) nebo paní Zlata Keprtová, hybatelka celostátně úspěšné Noci kostelů či nově zakládaného portálu církevnituristika.cz. Důraz pořadatelé kladou na následnou  diskuzi a výměnu zkušeností mezi přihlášenými účastníky.

Těšit se můžete také na další akce jako např. jarmark lidových řemesel, speciální zvýhodněné prohlídky Arcibiskupského zámku a Květné zahrady (50% sleva na VIA UNESCO), kulturní program na Velkém náměstí či Koncert postní hudby v chrámu sv.Mořice v podání Pěveckého sboru z Kopřivnice.
Více informací naleznete také na www.poutnidny.cz


06.03.2015 - 08:23

Kategorie: Aktuality