Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.cz  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže

Velikonoční vigilie - PASCHA 2007

  

V sobotu 7. dubna 2007 "To je ta noc, ve které Ježíš Kristus vstal z mrtvých!".  Naše farnost se sešla, aby tuto noc bděla, jako všichni křesťané na celém světě. Bylo pokřtěno 10 dospělých katechumenů, kteří se během roku připravovali na svůj vstup do církve. Po slavnosti jsme se sešli a oslavili radost této noci všichni společně na faře.

             

Vše o Velikonocích najdete na těchto strákách: http://velikonoce.vira.cz/

         

Tato noc si nejvíce zaslouží, aby ji věřící probděli. Křesťané bdí na celém světě. Slavnost začíná ke konci noci, v temném kostele. Venku před kostelem se zapálí oheň, který symbolizuje Ježíše. Od tohoto ohně se zapálí velikonoční svíce a od ní si přítomní zapálí své vlastní svíčky. Zatímco hoří svíčky, zpívá se prastarý nádherný jásavý chvalozpěv "Exultet" o vzkříšení Páně. Potom všichni naslouchají biblickým textům, která se střídají s modlitbou a zpěvem. Takto bděli křesťané již ve starověku.

V Božím slově čteme: “A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1.Jan 5:11-13) Jan to zapsal jasně, kdo věří Božímu Synu má jistý věčný život. Nemá pouhou naději nebo příslib, má jistotu.

Foto Video

  
07.04.2007 - 10:17, Kategorie: Aktuality, Slavnost
  
Mobilní verze webu