Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 283

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 292

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 301

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_parser.php on line 724
 Aktuality - Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba
Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.cz  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže  VII. reprezentační Jakubský ples

Uskuteční se v sobotu 2. února 2008 a bude zahájen přesně v 19 hod. v Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně - Žabovřeskách. Prodej vstupenek s místenkou započne v neděli 6. ledna 2008 a bude probíhat každou neděli (tedy 6., 13., 20. a 27. ledna) v sakristii kostela sv. Jakuba v časech po mších svatých začínajících v 9:30 a 11hod.

více >>

20.11.2007 - 10:17, Trvalý odkaz


  Obřad svěření Creda (apoštolského vyznání víry)

V úterý 13.11.2007 při mši sv. v 19 hodin byl našim katechumenům svěřen jeden ze dvou pokladů církve – a to Vyznání víry. I když se předpokládá, že tento prastarý text je katechumenům znám, jeho slavnostní svěření v bohoslužbě má svůj smysl. Jednak je tímto katechumen vyzván, aby jej přijal za součást svého života a také shromážděným věřícím je připomenuta a zvýrazněna jeho zásadní úloha v životě křesťana.

Foto

(zdroj: Příprava dospělých na křest, Praha 2001)
20.11.2007 - 09:12, Trvalý odkaz


  O rodině z naší farnosti v ČT

ČT uvedla ve svém vysíláni v cyklu Cesty víry dokument O rodině se sedmi dětmi, která je z naší farnosti. Tatínek se jmenuje Pavel, maminka Petra a jejich děti jsou: Klára, Jakub, Josef, Kateřina, Kristýna, Jan a Jiří. Je to mladá křeťanská rodina, která je otevřená životu a děti přijímá jako dar od Boha a požehnání. Má zkušenosti s tím, že Bůh se o ně stará a provází je životem:

Dokument - "O rodině"

20.10.2007 - 17:11, Trvalý odkaz


  Sobota 6. října 2007 - 3. celostátní misijní kongres dětí

fotogalerie V sobotu 6. října 2007 se v Brně setkaly děti ze všech českých a moravských diecézí. Poutníky pozdravil i zástupce Svatého otce Benedikta XVI., apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Diego Causero - v našem kostele se mu program velice líbil! Hlavním koordinátorem Misijního kongresu dětí je totiž Papežské misijní dílo dětí, jehož ředitelem je otec Jiří Šlégr.

více >>
08.10.2007 - 09:44, Trvalý odkaz


  Pan děkan slavil výročí

V tyto dny oslavil náš pan děkan P. Václav Slouk své životní jubileum. Za 50 let života jsme společně poděkovali při bohoslužbě a následovala společná hostina u prostřeného stolu na faře.
více >>
18.09.2007 - 07:39, Trvalý odkaz


  Farní kavárna ve školním roce 2007/2008

Je pravidelně v neděli v 10.30 hodin na faře v 1.poschodí.

Přípravu a obsluhu přebírají rodiny z farnosti.

Rozpis služeb >>>

    

13.09.2007 - 18:34, Trvalý odkaz


  Biblické hodiny

Již sedmým rokem budou probíhat „biblické hodiny“ v naší farnosti jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po 4.úvodních říjnových hodinách budeme pokračovat v pročítání Markova evangelia (od 7.kap.). Vede Mgr. Ludmila Grombiříková

Od 4.října 2007každý čtvrtek v učebně v 1. patře od 18,30 do 20,00 hodin.

Jste všichni srdečně zváni.

05.09.2007 - 18:15, Trvalý odkaz


  Nový vikář

Dnem 1. 8. 2007 ustanovil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle novým farním vikářem v naší farnosti sv. Jakuba v Brně P. Davida Ambrože. Ke stejnému dni ustanovil brněnský biskup našeho dosavadního farního vikáře P. Mariána Kalinu prozatimním administrátorem ve farnosti Dolní Loučky. Příští neděli 12. 8. 2007 při mši sv. v 9.30 hodin poděkujeme za službu o. Mariánovi, přivítáme o. Davida a oběma popřejeme hojnost Božího požehnání pro plnění nových úkolů.
09.08.2007 - 22:32, Trvalý odkaz


  Příprava dospělých ke svátostem

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2009 ve farnosti sv. Jakuba v Brně.

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 3. října 2007. Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I.poschodí v učebně na faře u sv.Jakuba od 18.30 do 20.00 hodin. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

09.08.2007 - 22:18, Trvalý odkaz


  Změny v době prázdnin 2007

V době prázdnin, nebude v provozu farní kavárna ani farní knihovna, nebude probíhat příprava katechumenů ani příprava biřmovanců, nedělní mše sv. v 9.30 hodin nebude mít zvláštní zaměření na děti a mše sv. v 19 hodin bude česká.

    

I v letošním roce od neděle 1. 7. 2007 až do neděle 26. 8. 2007 včetně nebude v našem kostele nedělní mše sv. v 11 hodin. V 11 hodin se konají nejbližší bohoslužby v kostele sv. Tomáše, v kostele na Křenové a v bazilice na Starém Brně. V našem kostele jsou nedělní mše sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Mše sv. v 11 hodin bude až v neděli 2. 9. 2007.

Děkujeme za pochopení.

05.07.2007 - 17:15, Trvalý odkaz


  Slavnost Božího Těla 2007

Fotoreportáž ze slavnosti Božího Těla v Brně V neděli 10. června jsme společně prožili slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá byla sloužena v 15.30 v kostele sv. Janů, následoval průvod s eucharistií ke kostelu svatého Jakuba.

Foto

    

15.06.2007 - 13:52, Trvalý odkaz


  1. svaté přijímání

Slavnost prvního svatého přijímání v našem kostele jsme slavili společně s dětmi a jejich rodinami v neděli 3. června 2007. 

Při této slavnostni přijalo šest dětí poprvé do svého srdce Ježíše Krista v eucharistii. Celá farní rodina přítomné děti, jejich rodiče a kmotry doprovázela modlitbou: Ať je všechy na cestě životem stále provází Pán! KonvičkyHostie

 Fotogalerie

    

      

05.06.2007 - 15:05, Trvalý odkaz


  Katechumeni

3.6.2007 proběhl obřad ukončení údobí mystagogie pro nově pokřtěné a přijetí do katechumenátu pro křest v roce 2008.

Foto

04.06.2007 - 13:32, Trvalý odkaz


  Pouť farnosti - sobota 12. května 2007

Farní pouť se neuskuteční pro malý počet přihlášených!

30.04.2007 - 19:33, Trvalý odkaz


  Velikonoce 2008

Termín Velikonoc v příštím roce:

                                               20. 3. 2008 - Zelený čtvrtek

                                               21. 3. 2008 - Velký pátek

                                               22. 3. 2008 - Bílá sobota

                                               23. 3. 2008 - Zmrtvýchvstání Páně/Boží hod velikonoční

                                               24. 3. 2008 - Pondělí velikonoční

08.04.2007 - 22:04, Trvalý odkaz


  Velikonoční vigilie - PASCHA 2007

V sobotu 7. dubna 2007 "To je ta noc, ve které Ježíš Kristus vstal z mrtvých!".  Naše farnost se sešla, aby tuto noc bděla, jako všichni křesťané na celém světě. Bylo pokřtěno 10 dospělých katechumenů, kteří se během roku připravovali na svůj vstup do církve. Po slavnosti jsme se sešli a oslavili radost této noci všichni společně na faře.

více >>
07.04.2007 - 10:17, Trvalý odkaz


  Květná neděle

   První dubnová nebo také aprílová neděle byla

   Květnou nedělí - začal nám Svatý týden.

  

Když se lidé dozvěděli, že Ježíš jde do Jeruzaléma, vyšli mu naproti. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti, stlali je na cestu a volali: Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Zástupy, které šly před Ním i za Ním volaly: Hosana! (J 12, 12; Mt 21, 8)

více >>
01.04.2007 - 22:31, Trvalý odkaz


  Příprava dospělých ke svátostem

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2008 ve farnosti sv. Jakuba v Brně.

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 10. dubna 2007. Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy v úterý v I.poschodí v učebně na faře u sv.Jakuba od 17.00 do 18.30 hodin. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

01.03.2007 - 18:26, Trvalý odkaz


  Pouť za svatým Jakubem

Pouť za svatým JakubemFarnost u kostela Svatého Jakuba v Brně připravuje prázdninové putování za svatým Jakubem do Santiága de Compostela ve dnech 1. 7. – 14. 7. 2007.

Fotogalerie

    

více >>
20.01.2007 - 11:29, Trvalý odkaz


  Zveme vás na VI. reprezentační Jakubský ples

Uskuteční se v sobotu 27. ledna 2007 a bude zahájen přesně v 19 hod.Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně - Žabovřeskách. Prodej vstupenek s místenkou bude zahájen v neděli 7. ledna 2007 a bude probíhat každou neděli (tedy 7., 14. a 21. ledna) v sakristii kostela sv. Jakuba v časech po mších svatých začínajících v 9:30 a 11hod

více >>
01.01.2007 - 18:45, Trvalý odkaz
Mobilní verze webu