Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 282

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 283

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 284

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 285

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 287

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 288

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 290

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 291

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 292

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 294

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 295

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 296

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 298

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 299

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 300

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 301

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_i18n.php on line 303

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /www/doc/www.svatyjakub.cz/www/old/DATA/hlavni/pivot/pivot/modules/module_parser.php on line 724
 Aktuality - Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba
Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.cz  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže  Pantomima Betlém

Děti a mládež připravili pro naši farnost pantomimu s názvem Betlém. Zahráli ji na svátek svatého Štěpána také v kostele u Minoritů a u Kapucínů. Jedná se o jednoduše podanou formu příchodu Naděje skrze betlémské události -
více >>
27.12.2006 - 10:59, Trvalý odkaz


  Vánoční svátky 2006 v naší farnosti

Betlém

Odložte obavy, přichází Světlo a s Ním naděje.

Slovo se stalo tělem a přebývá mezi námi!

Přejeme návštěvníkům našich webových stránek požehnané sváteční dny. Pokoj a moudrost, která vyzařuje z betlémských jeslí ať vás provází v tyto dny i po celý nadcházející rok 2007.

Připravili jsme pro vás přehled bohoslužeb v naší farnosti svatého Jakuba.

více >>
21.12.2006 - 16:26, Trvalý odkaz


  Přehled významných akcí diezéze, rok 2007

Akce 2007.

Seznam akcí roku 2007 >>

.

.

09.12.2006 - 21:50, Trvalý odkaz


  Pozvánka na katecheze

Vidíš rozdíl mezi vírou a životem? Hledáš smysl života a nenacházíš? Bojíš se o svůj život a o svoji budoucost? Trpíš a nerozumíš utrpení?

Přijď na katecheze každou neděli a středu v 18:30 v 1. patře v sále na faře naproti kostelu svatého Jakuba. Všichni jsou zváni! Katecheze pro vás připravila Neokatechumenátní cesta.

13.11.2006 - 18:41, Trvalý odkaz


  Žehnání morového sloupu

Restaurátorské práce na mariánském morovém sloupu na náměstí Svobody začaly začátkem května. V těchto dnech byly dokončeny a v neděli 15. 10. 2006 byl sloup opět po opravě požehnán naším panem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Ráno v 8:00 začala u nás v kostele děkovná bohoslužba

více >>
15.10.2006 - 20:49, Trvalý odkaz


  Farní den 2006

FotogalerieV neděli 24. září 2006 jsme se sešli v sále Cyrilometodějské církevní ZŠ.

Pozvání přijali všichni, kteří v této naší farnosti hledají společenství přátel a farnost je pro ně farní rodinou kde se všichni mohou vzájemně setkávat, poznávat, sdílet a modlit. Program byl milý a našlo se tam od všeho trochu -

více >>
24.09.2006 - 22:36, Trvalý odkaz


  3. diecézní ministrantská pouť

Setkání ministrantů brněnské diecéze s ministranty brněnských farností 23.září 2006 v Brně >>>
23.09.2006 - 21:26, Trvalý odkaz


  Farní kavárna v novém školním roce 2006/2007

Kafe 

 Každou neděli se scházíme po mši svaté v 10.30 na faře

 ve farním sále v 1. poschodí ve farní kavárně.

  

 Rozpis služeb >>>

  

  

20.09.2006 - 22:32, Trvalý odkaz


  Biblické hodiny

Již šestým rokem budou probíhat „biblické hodiny“ v naší farnosti jako souvislá četba

Písma svatého s výkladem. Po 4. úvodních říjnových hodinách bude pročítáno Markovo evangelium pod vedením Mgr. Ludmily Grombiříkové. Od 5. října 2006 každý čtvrtek v učebně v 1. patře

od 18.30 do 20 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

05.09.2006 - 22:30, Trvalý odkaz


  Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie

Informace o přípravách o Velikonocích 2008 v naší farnosti:

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 4. října 2006 pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí v učebně na faře

u sv. Jakuba od 18.30 do 20 hodin.

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

04.09.2006 - 22:27, Trvalý odkaz


  Kompendium Katechismu katolické církve

V těchto dnech vychází v Karmelitánském nakladatelství Kompendium Katechismu katolické církve. Jedná se o stručnou a srozumitelnou příručku katolické víry a morálky:

http://www.ikarmel.cz/vyber/kompendium

01.09.2006 - 21:14, Trvalý odkaz


  Prosba o pomoc - sbírka na opravu fary

Přispět můžete darem, modlitbou i pomocí při úpravách. 

 

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1345215319/0800

Za Vaše dary upřímně děkujeme. Pán Bůh zaplať!

Bez vaší pomoci se neobejdeme.

více >>
31.08.2006 - 17:07, Trvalý odkaz


  Farní den 2006 příprava

Farní den naší farnosti (foto z r. 2005 najdete ve fotogalerii) je naplánovaný na neděli 24. září 2006

Do programu může přispět svým návrhem každý! 

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu sv.jakub@volny.cz

Pozvaní jsou všichni z naší farnosti: děti, mládež, rodiče i babičky a dědečkové, všichni kdo chtějí 

prožít radost ze společného setkání.

24.08.2006 - 21:12, Trvalý odkaz


  Poděkování otce biskupa

Vojtěch CikrleOtec biskup slaví 20.8.2006 své kulaté životní jubileum a rád by poděkoval za gratulace, které mu denně přicházejí ze všech koutů diecéze.

.

.

více >>
20.08.2006 - 21:19, Trvalý odkaz


  Letní stanový tábor 2006

TetováníV době od 6. 8 do 19. 8. 2006 se konal dětský stanový tábor v Lučici u Havlíčkova Brodu.

Několik snímků z tábora je v naší fotogalerii.

Táborový život zaznamenal Daniel Blažke také v táborové táborové kronice.

Zapomenuté kusy oblečení jsou uloženy k vyzvednutí v zákristii kostela!

19.08.2006 - 21:32, Trvalý odkaz


  Nově otevřené informační kontaktní centrum Petrov

Za přítomnosti autorů a realizátorů projektu, členů Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, kněží a jáhnů brněnské diecéze a několika desítek zaměstnanců Biskupství brněnského požehnal v pondělí 14.srpna biskup Vojtěch Cikrle nové informační kontaktní centrum Petrov, které se stává vstupní branou do významného historického areálu v blízkosti jeho dominanty - katedrály sv. Petra a Pavla.

http://www.biskupstvi.cz/pastorace/aktualita.php?aktualita=136

14.08.2006 - 21:22, Trvalý odkaz


  Dívčí Skála 2006

Dívčí SkálaFotky z letošní dívčí Skály, která se konala od 16. 7. do 23. 7. 2006, najdete v naší fotogalerii.

23.07.2006 - 22:22, Trvalý odkaz


  Prázdniny 2006

Skála

Pro všechny malé i větší zájemce, kterým o prázdninách zbývá nějaký volný čas a nechtějí ho trávit pouze doma u televize nebo u počítače, ale s ostatními kamarády, které už znají, nebo chtějí poznat kamarády nové nabízíme >>

.

více >>
01.07.2006 - 19:38, Trvalý odkaz


  Zakončení školního roku 2005/2006

Společné zakončení školního roku jsme oslavili Táborák

v pátek 30. června 2006. 

Parníkem jsme přepluli brněnskou přehradu

a pěšky došli do Chudčic.

Při slavnostní mši jsme poděkovali za Boží požehnání ve školním roce 2005/2006

a potom už se jen bavili, hráli si a radovali se.

Naladili jsme se na přicházející prázdninový čas  takto.

30.06.2006 - 19:29, Trvalý odkaz


  Závody Martina Středy 2006

Střelba 

Letos tomu bylo již 29 let, co se pravidelně v měsíci červnu konaly mezi-farnostní orientační Závody Martina Středy, známé pod zkratkou ZMS.

Letošní ročník je pro nás opět významný, poněvadž naše 2 skupinky předvedly skutečně výborné výkony a umístily se obě dvě ve finálové trojce.

více >>
24.06.2006 - 19:14, Trvalý odkaz


  Boží Tělo

Ve čtvrtek 15. června 2006 byl svátek Těla a krve Páně - Boží Tělo, který jsme společně prožili až v neděli 18.června 2006. Mše svatá byla sloužena v 15.30 v kostele sv. Janů a průvod s eucharistií

šel od minoritů směrem ke kostelu svatého Jakuba, kde byl zakončen adorací >>

PrůvodPrůvodPrůvod

více >>
15.06.2006 - 18:56, Trvalý odkaz


  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V neděli 4. června 2006 zazněla při mši svaté v 11.00

MISSA BREVIS D-DUR  Františka Xavera Brixiho.

fotogalerie

pozvánka

04.06.2006 - 18:49, Trvalý odkaz


  Společná pouť farnosti do Netína

V SOBOTU 3. ČERVNA 2006 jsme do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně u Velkého Meziříčí společně putovali bez ohledu na počasí i věk:). Podívejte se na naše putování >>

plakát v PDF

03.06.2006 - 18:46, Trvalý odkaz


  Koncert duchovní hudby

V pátek 26. května 2006 se náš kostel rozezněl nádhernou duchovní hudbou a zpěvem.

Navštívili nás přátelé ze Stuttgartu, kteří uspořádali turné po České Republice. 

 Koncert Stutgarth Koncert - pozvánka

        

         

         

          

        

  

               

       

       

více >>
26.05.2006 - 18:29, Trvalý odkaz


  Slavnost prvního svatého přijímání dětí

V neděli 21. května 2006 - 6. neděli velikonoční - jsme slavili společně s našimi 12-ti dětmi velkou

slavnost, při které děti přijali poprvé Pána Ježíše Krista v eucharistii do svých srdcí.

Prosíme o modlitbu za ně, také za jejich rodiče i kmotry. Ať je Pán provází na cestě životem!

Více obrázků ve fotogalerii >>

  Chléb Víno

21.05.2006 - 18:14, Trvalý odkaz


  Křest dospělých - velikonoční vigílie 15. DUBNA 2006

KatechumeniPři bohoslužbě velikonoční vigílie bylo v sobotu 15. dubna. 2006 pokřtěno, biřmováno a současně poprvé přijalo euchristii v našem kostele 12 dospělých bratří a sester. Všem přejeme, aby radost, pokoj a požehnání provázelo tyto nové křesťany po celý život.
Ať jim Bůh žehná!
Tento den fotil Jiří Messner.

15.04.2006 - 17:23, Trvalý odkaz
Mobilní verze webu