Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.cz  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples  Zemřel P. Karel Hrazdil

Dnes ráno 3. 12. 2010, o svátku svatého Františka Xaverského, zemřel náš milý otec P. Karel Hrazdil výpomocný duchovní. 

Pohřeb se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 11.00 v kostele svatého Jakuba v Brně. 

Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Brně-Řečkovicích.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane...

          

                        

více >>
03.12.2010 - 09:48, Trvalý odkaz


  X. reprezentační „jubilejní“ Jakubský ples

Ples 2011 Uskuteční se v sobotu 29. ledna 2011 a bude zahájen přesně v 19 hod. v Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně - Žabovřeskách. Prodej vstupenek s místenkou započne v neděli 2. ledna 2011 a bude probíhat každou neděli (tedy 2., 9., 16. a 23. ledna) v sakristii kostela sv. Jakuba v časech po mších svatých začínajících v 9:30 a 11hod. 
   
více >>
02.12.2010 - 00:00, Trvalý odkaz


  Pouť farnosti na Vranov

Naše farnost připravila na sobotu 9. října 2010 pěší („kočárkovou“) pouť na Vranov. Sraz účastníků pouti byl v 9 hodin u kostela svatého Jakuba a v 10 hodin u smyčky autobusu v Útěchově.

více >>
30.09.2010 - 21:07, Trvalý odkaz


  Kaplan Jeho Svatosti Václav Slouk

Náš pan děkan Václav Slouk patří mezi osm kněží, jimž Svatý stolec udělil 15. 9. 2010 čestný titul Kaplan Jeho Svatosti - monsignore, s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (zkratka Mons.). Jmenování oznámil brněnský biskup Vojtěch Cikrle při vzpomínkové a děkovné mši (27. září) za návštěvu papeže Benedikta XVI. loni v září. 

                                                                                                      

více >>
28.09.2010 - 08:58, Trvalý odkaz


  Farní kavárna ve školním roce 2010/2011

Je pravidelně v neděli v 10.30 hodin na faře v 1.poschodí.

Přípravu a obsluhu přebírají rodiny z farnosti.

Rozpis služeb >>>

                           

05.09.2010 - 00:00, Trvalý odkaz


  Biblické hodiny

Již desátým rokem budou probíhat „biblické hodiny“ v naší farnosti jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po  4.úvodních hodinách obsahujících všeobecnou orientaci v Písmu, biblické pozadí, atd., budeme pokračovat v pročítání Matoušova evangelia (od 6.kapitoly). Vede Mgr. Ludmila Grombiříková od 23.září 2010 každý čtvrtek na faře v 1. patře od 18,00 do 19,30 hodin.
Jste všichni srdečně zváni.
Vaši kněží farnosti
27.08.2010 - 13:17, Trvalý odkaz


  Příprava dospělých ke svátostem

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu ,biřmování a eucharistie o Velikonocích 2012 ve farnosti sv. Jakuba v Brně.

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 19. října 2010 pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy v úterý v 1. poschodí na faře u sv. Jakuba od 17,00 do 18,30 hodin. 

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci  s kněžími farnosti.

27.08.2010 - 13:13, Trvalý odkaz


  Jáhenské svěcení našich jáhnů

Jáhenské svěcení udělil brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 10. července 2010 při mši svaté od 9.00. Svěcení byla udělována v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně. Jáhenské svěcení přijali čtyři bohoslovci brněnské diecéze a dva z nich byli z naší farnosti:

                

                 

více >>
14.07.2010 - 11:12, Trvalý odkaz


  Příprava snoubenců na církevní manželství

Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce 2009/2010 probíhá v naší farnosti příprava snoubenců na církevní manželství. Samotná příprava samozřejmě nezaručí bezproblémově žité manželství, avšak pomáhá k základnímu porozumění toho rozměru, který manželskému svazku určil Bůh. 

      

více >>
13.07.2010 - 12:34, Trvalý odkaz


  Zahájení přípravy biřmovanců ve farnosti svatého Jakuba

Příprava ke svátosti biřmování v naší farnosti začne v pondělí 4. října 2010 v 18 hodin v učebně v 1. patře na faře. Absolventi přípravy přijmou tuto svátost o slavnosti Seslání Ducha Svatého 12. června 2011 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Přípravu povede Mgr. Pavel Hruban ve spolupráci s kněžími naší farnosti. Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni.

07.07.2010 - 21:37, Trvalý odkaz


  Farní pouť do Říma

Připravujeme farní pouť do Říma ve dnech 6. – 13. srpna 2010. Při této pouti bychom navštívili i další města: Lucca (sv. Gemma Galgani), Nettuno (sv. Marie Goretti), Assisi (sv. Franrišek a sv. Klára). CENA 6.900,-Kč

                

              

více >>
09.06.2010 - 11:44, Trvalý odkaz


  Noc kostelů 2010

Po 1. ročníku Noci kostelů v roce 2009 se návštěvníkům otevřou dveře kostelů v pátek 28. května 2010. Informace o přípravách a programech naleznete na webových stránkách.

                

                        

                           

více >>
08.06.2010 - 21:42, Trvalý odkaz


  Jakubský ples 2010 - jaký byl?

Možná právě s touto otázku na vás - účastníky - letos „útočili“ ti, kteří na něm nebyli a byli zvědaví, co se dělo. Dovolte tedy i mně zde na úvod představit si na chvíli takovou situaci a z pozice režie plesu také trošku zavzpomínat, jaký ten letošní, v pořadí již IX. reprezentační Jakubský ples, vlastně byl.

více >>
07.06.2010 - 13:17, Trvalý odkaz


  Přenosy bohoslužeb Velikonoce 2010

Nemůžete se z vážných důvodů osobně zúčastnit velikonočních obřadů a bohoslužeb? Nabízíme přehled přenosů bohoslužeb – možnost prožít obřady ve vybraných chrámech prostřednictvím Radia Proglas, Televize Noe, České televize či Českého rozhlasu.
více >>
02.04.2010 - 21:33, Trvalý odkaz


  Pouť farnosti do Slavkovic

V sobotu 17. dubna 2010 připravujeme pouť farnosti do jediného poutního kostela Božího milosrdenství v naší zemi – do Slavkovic u Nového Města na Mor. Hlavní celebrant P. Marek Hlávka z Veverské Bítýšky. Přihlásit se můžete na faře nebo v zákristii kostela do 11. dubna.
více >>
14.03.2010 - 21:26, Trvalý odkaz


  Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2011

ve farnosti sv. Jakuba v Brně.

          

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 6. dubna 2010.

               

Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy v úterý v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 17.00 do 18.30 hodin. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

11.02.2010 - 18:38, Trvalý odkaz


 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.czPočítadlo 

 

Liturgie hodin

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty