Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.cz  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples


 


  Vánoce 2011

Nahlédněte do fotogalerie, kam ukládáme fotky z letošních svátečních dnů v naší farnosti.

    

     

     

     

31.12.2011 - 14:32, Trvalý odkaz


  Co nás čeká na Vánoce?

Sobota 24. 12. 2011 – Štědrý den

Půlnoční mše svatá v našem kostele bude ve 22.00, další podrobnosti a informace najdete dále.

Přejeme vám pokojné a požehnané sváteční dny!

více >>
19.12.2011 - 18:29, Trvalý odkaz


  JAKUBSKÝ PLES 2012

Milí farníci, s blížícím se koncem roku začínáme opět připravovat již

XI. REPREZENTAČNÍ JAKUBSKÝ PLES,

který se uskuteční v sobotu 4. února 2012 v kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně-Žabovřeskách a bude zahájen přesně v 19 hodin.

              

             

                             

více >>
06.12.2011 - 09:49, Trvalý odkaz


  Advent 2011

Právě prožíváme adventní dobu. Jak jsme ji v naší farnosti společně započali se můžete podívat kliknutím na obrázek.

         

          

                 

                       

                   

05.12.2011 - 18:32, Trvalý odkaz


  Adventní ztišení

Chcete prožít v adventním čase chvíle ztišení a zastavení? Přijďte každý pátek večer v 19.00 na mši svatou se zvláštním akcentem, při svíčkách a s meditativním hudebním doprovodem naší mládeže. Nebo přijměte pozvání P. Daniela na adventní duchovní obnovu v pátek 16. 12. po mši svaté na faře, která bude pokračovat hned v sobotu 17. 12. od 9.00 do 12.00.
05.12.2011 - 18:02, Trvalý odkaz


  Modlitba růžence v říjnu 2011

V měsíci říjnu se budeme společně modlit růženec v našem kostele každé ráno v 7.30, navíc také v pondělí, ve středu a v pátek večer po mši svaté.

              

                 

                

10.10.2011 - 14:27, Trvalý odkaz


  Nový farní vikář

V neděli 2. 10. 2011 se s námi rozloučil P. Mgr. Miroslav Prajka – nyní farní vikář ve Velkém Meziříčí. Po nedělních bohoslužbách nám všem ještě udělil novokněžské požehnání.
Od 1. října. 2011 je do naší farnosti ustanoven jako farní vikář P. Daniel Bořkovec ze sekulárního institutu Schönstatt-Patres. V loňském roce 25. 10. 2009 slavil v našem kostele svoji primiční mši svatou. Vítej otče v naší farnosti!
více >>
10.10.2011 - 13:46, Trvalý odkaz


  Farní kavárna ve školním roce 2011/2012

Je pravidelně v neděli v 10.30 hodin na faře v 1.poschodí.

Přípravu a obsluhu přebírají rodiny z farnosti.

Rozpis služeb >>>

                           

01.09.2011 - 00:00, Trvalý odkaz


  Příprava snoubenců na církevní manželství

Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce 2011/2012 probíhá v naší farnosti příprava snoubenců na církevní manželství. Samotná příprava samozřejmě nezaručí bezproblémově žité manželství, avšak pomáhá k základnímu porozumění toho rozměru, který manželskému svazku určil Bůh. 

      

více >>
09.08.2011 - 12:34, Trvalý odkaz


  Prázdninový provoz

I v letošním roce od neděle 3. 7. 2011 až do neděle 28. 8. 2011 včetně nebude v našem kostele nedělní bohslužba v 11 hodin. V 11 hodin se konají nejbližší bohoslužby v kostele sv. Tomáše, v kostele na Křenové a v bazilice na Starém Brně. V našem kostele jsou nedělní mše sv. v 8, 9.30 (bez zvláštního zaměření na děti) a v 19 hodin (pouze česky). Mše svatá v 11 hodin bude znovu v neděli 4. 9. 2011.

 
 
   

28.06.2011 - 13:36, Trvalý odkaz


  Nový jáhen ve farnosti

Dnem 1. 7. 2011 byl do naší farnosti ustanoven k jáhenské službě jáhen Miroslav Prajka. Pamatujme na něj ve svých modlitbách, protože bude skládat státní závěrečné zkoušky. Kněžké svěcení přijme Miroslav Prajka z Lanžhota v pátek 9. září 2011 v 17.00 v kostele Povýšení Svatého kříže v Lanžhotě.

 
 
   

více >>
28.06.2011 - 13:25, Trvalý odkaz


  Biblické hodiny

Již 11. rokem budou probíhat "biblické hodiny" v naší farnosti jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po 4.úvodních hodinách obsahujících všeobecnou orientaci v Písmu, biblické pozadí, atd. budeme pokračovat v pročítání Matoušova evangelia (od 13.kap.). Vede Mgr. Ludmila Grombiříková. Od čtvrtka 6. října 2011 každý čtvrtek na faře v I. patře od 18.00 do 19.30. Jste všichni srdečně zváni!
28.06.2011 - 13:18, Trvalý odkaz


  Příprava dospělých

ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2013. Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest ve farnosti svatého Jakuba v Brně začíná v úterý 4. října 2011. Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat každé v úterý v I. poschodí na faře od 17.00 do 18.30. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.
28.06.2011 - 13:16, Trvalý odkaz


  Zahájení přípravy biřmovanců

Zahájení přípravy biřmovanců ve farnosti svatého Jakuba v Brně.

Příprava ke svátosti biřmování v naší farnosti začne v pondělí 10. října 2011 v 18 hodin v učebně v 1. patře na faře. Absolventi přípravy přijmou tuto svátost o slavnosti Seslání Ducha Svatého 27. května 2012 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Přípravu povede Mgr. Pavel Hruban ve spolupráci s kněžími naší farnosti. Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni.

28.06.2011 - 13:02, Trvalý odkaz


  Noc kostelů 2011 se blíží!

Blíží se první česko-slovenská Noc kostelů. Za pár dnů – v pátek 27. května 2011 – zde bude opět Noc kostelů. Prosíme všechny ochotné farníky o pomoc na přípravách! O programu v našem kostele se dočtete dále. Informace o noci kostelů naleznete na webu Noci kostelů.
více >>
15.05.2011 - 09:39, Trvalý odkaz


  Slavnost 1. svatého přijímání dětí

V neděli 15. května 2011 – při Slavnosti 1. svatého přijímání, v našem kostele – přijmou děti z farnosti poprvé svátost Eucharistie. V této jediné svátosti je přítomen sám Ježíš Kristus. „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.“ Provázíme děti i jejich rodiny modlitbou. Zvláště prosíme o modlitbu za Lindu Š., která se také připravovala na 1. svaté přijímání, ale leží v nemocnici, na JIPce na kapačkách. Prosíme za její uzdravení a setkání s Ježíšem Kristem v eucharistii.
více >>
15.05.2011 - 09:28, Trvalý odkaz


  Messe C-DUR na Hod Boží Velikonoční

Při mši svaté v neděli 24. 4. v 11.00 na Hod Boží Velikonoční zazní v našem kostele mše C-dur, op. 86 od Ludwiga van Beethovena, která byla naposledy provedena u svatého Jakuba v Brně před 40 lety. Protože je dost těžká, tak ji od té doby nikdo nenastudoval a nezahrál. Svatojakubský chrámový sbor pod vedním dirigenta Ondřeje Múčky s Orchestrem při kostele sv. Jakuba toto dílo studoval téměř půl roku. Na varhany hraje Marek Čermák. Jste srdečně zváni!
23.04.2011 - 17:34, Trvalý odkaz


  Velikonoce 2011

21. 4. Zelený čtvrtek
19.00 h – Mše sv. na památku Večeře Páně, po ní adorace.
22. 4. Velký pátek
19.00 h – Obřady na památku Umučení Páně.
23. 4. Bílá sobota
20.00 h – Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Křest katechumenů, biřmování a přijetí eucharistie.
                
   
        
        
Bohoslužby ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně
Bohoslužby v Brně a okolí
               
17.04.2011 - 21:16, Trvalý odkaz


  Poutní zájezd na Třebíčsko

Jednodenní zájezd farnosti připravujeme v sobotu 14. května 2011. Odjezd od Bohémy v 7.00, plánovaný návrat kolem 17.00. V Třebíči navštívíme baziliku sv. Prokopa, Židovské město a muzeum. V Rokytnici nad Rokytnou budeme slavit mši svatou ve farním kostele, kde působil P. Jan Bula. Na závěr navštívíme vinařství Sádek.
více >>
17.04.2011 - 21:05, Trvalý odkaz


  Kurz přípravy dospělých zájemců o křest

Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2012 ve farnosti svatého Jakuba v Brně započne ve středu 27. dubna 2011. Pokud máte zájem, můžete se také připojit – všichni zájemci jsou zváni.
Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

04.04.2011 - 07:21, Trvalý odkaz


  Noc kostelů 2011

Jedinečnou příležitost prožít noční program v kostelech poskytne návštěvníkům první česko-slovenská Noc kostelů. Po mimořádném zájmu, který Noc kostelů vzbudila v loňském roce v celé České republice, se v noci 27. května 2011 otevře více než 50 kostelů i v Trnavské arcidiecézi na Slovensku. Informace o Noci kostelů najdou návštěvníci na www.nockostelu.cz, slovenská Noc kostolov má stránky www.nockostolov.sk.

více >>
15.02.2011 - 21:39, Trvalý odkaz


  Jubilejní X. Jakubský ples

Jubilejní X. Jakubský ples - ohlédnutí nejen za tímto ročníkem.

         

Je to již přes měsíc, co jsme mohli společně prožívat náš Jakubský ples. Věřím, že mnohým z vás opět utkvěl v paměti a tedy že by snad ani nebylo nutné o něm psát. Byl to ale ples, který sebou nesl řadu výjimečností. A právě z toho důvodu si myslím, že by pár řádků určitě zasloužil a v nich tedy tyto výjimečnosti řádně osvětlit a vyzdvihnout!

                   

více >>
14.02.2011 - 12:10, Trvalý odkaz


  X. reprezentační „jubilejní“ Jakubský ples

Ples 2011 Uskutečnil se v sobotu 29. ledna 2011 a byl zahájen přesně v 19.00 v Kulturním domě Rubín na Makovského náměstí v Brně - Žabovřeskách. Nahlédněte do fotogalerie na atmosféru plesu. Plakát plesu.

              

více >>
30.01.2011 - 00:00, Trvalý odkaz

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.svatyjakub.czPočítadlo 

 

Liturgie hodin

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty