Aktuality  

Pantomima Betlém

Děti a mládež připravili pro naši farnost pantomimu s názvem Betlém. Zahráli ji na svátek svatého Štěpána také v kostele u Minoritů a u Kapucínů. Jedná se o jednoduše podanou formu příchodu Naděje skrze betlémské události -

více>>>

27.12.2006 - 10:59


Vánoční svátky 2006 v naší farnosti

Betlém

Odložte obavy, přichází Světlo a s Ním naděje.

Slovo se stalo tělem a přebývá mezi námi!

Přejeme návštěvníkům našich webových stránek požehnané sváteční dny. Pokoj a moudrost, která vyzařuje z betlémských jeslí ať vás provází v tyto dny i po celý nadcházející rok 2007.

Připravili jsme pro vás přehled bohoslužeb v naší farnosti svatého Jakuba.

více>>>

21.12.2006 - 16:26


Přehled významných akcí diezéze, rok 2007

Akce 2007.

Seznam akcí roku 2007 >>

.

.

09.12.2006 - 21:50


Pozvánka na katecheze

Vidíš rozdíl mezi vírou a životem? Hledáš smysl života a nenacházíš? Bojíš se o svůj život a o svoji budoucost? Trpíš a nerozumíš utrpení?

Přijď na katecheze každou neděli a středu v 18:30 v 1. patře v sále na faře naproti kostelu svatého Jakuba. Všichni jsou zváni! Katecheze pro vás připravila Neokatechumenátní cesta.

13.11.2006 - 18:41


Žehnání morového sloupu

Restaurátorské práce na mariánském morovém sloupu na náměstí Svobody začaly začátkem května. V těchto dnech byly dokončeny a v neděli 15. 10. 2006 byl sloup opět po opravě požehnán naším panem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Ráno v 8:00 začala u nás v kostele děkovná bohoslužba

více>>>

15.10.2006 - 20:49


Farní den 2006

FotogalerieV neděli 24. září 2006 jsme se sešli v sále Cyrilometodějské církevní ZŠ.

Pozvání přijali všichni, kteří v této naší farnosti hledají společenství přátel a farnost je pro ně farní rodinou kde se všichni mohou vzájemně setkávat, poznávat, sdílet a modlit. Program byl milý a našlo se tam od všeho trochu -

více>>>

24.09.2006 - 22:36


3. diecézní ministrantská pouť

Setkání ministrantů brněnské diecéze s ministranty brněnských farností 23.září 2006 v Brně >>>

23.09.2006 - 21:26


Farní kavárna v novém školním roce 2006/2007

Kafe 

 Každou neděli se scházíme po mši svaté v 10.30 na faře

 ve farním sále v 1. poschodí ve farní kavárně.

  

 Rozpis služeb >>>

  

  

20.09.2006 - 22:32


Biblické hodiny

Již šestým rokem budou probíhat „biblické hodiny“ v naší farnosti jako souvislá četba

Písma svatého s výkladem. Po 4. úvodních říjnových hodinách bude pročítáno Markovo evangelium pod vedením Mgr. Ludmily Grombiříkové. Od 5. října 2006 každý čtvrtek v učebně v 1. patře

od 18.30 do 20 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

05.09.2006 - 22:30


Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie

Informace o přípravách o Velikonocích 2008 v naší farnosti:

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 4. října 2006 pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí v učebně na faře

u sv. Jakuba od 18.30 do 20 hodin.

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

04.09.2006 - 22:27


Kompendium Katechismu katolické církve

V těchto dnech vychází v Karmelitánském nakladatelství Kompendium Katechismu katolické církve. Jedná se o stručnou a srozumitelnou příručku katolické víry a morálky:

http://www.ikarmel.cz/vyber/kompendium

01.09.2006 - 21:14


Prosba o pomoc - sbírka na opravu fary

Přispět můžete darem, modlitbou i pomocí při úpravách. 

 

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1345215319/0800

Za Vaše dary upřímně děkujeme. Pán Bůh zaplať!

Bez vaší pomoci se neobejdeme.

více>>>

31.08.2006 - 17:07


Farní den 2006 příprava

Farní den naší farnosti (foto z r. 2005 najdete ve fotogalerii) je naplánovaný na neděli 24. září 2006

Do programu může přispět svým návrhem každý! 

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu sv.jakub@volny.cz

Pozvaní jsou všichni z naší farnosti: děti, mládež, rodiče i babičky a dědečkové, všichni kdo chtějí 

prožít radost ze společného setkání.

24.08.2006 - 21:12


Poděkování otce biskupa

Vojtěch CikrleOtec biskup slaví 20.8.2006 své kulaté životní jubileum a rád by poděkoval za gratulace, které mu denně přicházejí ze všech koutů diecéze.

.

.

více>>>

20.08.2006 - 21:19


Letní stanový tábor 2006

TetováníV době od 6. 8 do 19. 8. 2006 se konal dětský stanový tábor v Lučici u Havlíčkova Brodu.

Několik snímků z tábora je v naší fotogalerii.

Táborový život zaznamenal Daniel Blažke také v táborové táborové kronice.

Zapomenuté kusy oblečení jsou uloženy k vyzvednutí v zákristii kostela!

19.08.2006 - 21:32


Nově otevřené informační kontaktní centrum Petrov

Za přítomnosti autorů a realizátorů projektu, členů Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, kněží a jáhnů brněnské diecéze a několika desítek zaměstnanců Biskupství brněnského požehnal v pondělí 14.srpna biskup Vojtěch Cikrle nové informační kontaktní centrum Petrov, které se stává vstupní branou do významného historického areálu v blízkosti jeho dominanty - katedrály sv. Petra a Pavla.

http://www.biskupstvi.cz/pastorace/aktualita.php?aktualita=136

14.08.2006 - 21:22


Dívčí Skála 2006

Dívčí SkálaFotky z letošní dívčí Skály, která se konala od 16. 7. do 23. 7. 2006, najdete v naší fotogalerii.

23.07.2006 - 22:22


Prázdniny 2006

Skála

Pro všechny malé i větší zájemce, kterým o prázdninách zbývá nějaký volný čas a nechtějí ho trávit pouze doma u televize nebo u počítače, ale s ostatními kamarády, které už znají, nebo chtějí poznat kamarády nové nabízíme >>

.

více>>>

01.07.2006 - 19:38


Zakončení školního roku 2005/2006

Společné zakončení školního roku jsme oslavili Táborák

v pátek 30. června 2006. 

Parníkem jsme přepluli brněnskou přehradu

a pěšky došli do Chudčic.

Při slavnostní mši jsme poděkovali za Boží požehnání ve školním roce 2005/2006

a potom už se jen bavili, hráli si a radovali se.

Naladili jsme se na přicházející prázdninový čas  takto.

30.06.2006 - 19:29


Závody Martina Středy 2006

Střelba 

Letos tomu bylo již 29 let, co se pravidelně v měsíci červnu konaly mezi-farnostní orientační Závody Martina Středy, známé pod zkratkou ZMS.

Letošní ročník je pro nás opět významný, poněvadž naše 2 skupinky předvedly skutečně výborné výkony a umístily se obě dvě ve finálové trojce.

více>>>

24.06.2006 - 19:14


Boží Tělo

Ve čtvrtek 15. června 2006 byl svátek Těla a krve Páně - Boží Tělo, který jsme společně prožili až v neděli 18.června 2006. Mše svatá byla sloužena v 15.30 v kostele sv. Janů a průvod s eucharistií

šel od minoritů směrem ke kostelu svatého Jakuba, kde byl zakončen adorací >>

PrůvodPrůvodPrůvod

více>>>

15.06.2006 - 18:56


SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V neděli 4. června 2006 zazněla při mši svaté v 11.00

MISSA BREVIS D-DUR  Františka Xavera Brixiho.

fotogalerie

pozvánka

04.06.2006 - 18:49


Společná pouť farnosti do Netína

V SOBOTU 3. ČERVNA 2006 jsme do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně u Velkého Meziříčí společně putovali bez ohledu na počasí i věk:). Podívejte se na naše putování >>

plakát v PDF

03.06.2006 - 18:46


Koncert duchovní hudby

V pátek 26. května 2006 se náš kostel rozezněl nádhernou duchovní hudbou a zpěvem.

Navštívili nás přátelé ze Stuttgartu, kteří uspořádali turné po České Republice. 

 Koncert Stutgarth Koncert - pozvánka

        

         

         

          

        

  

               

       

       

více>>>

26.05.2006 - 18:29


Slavnost prvního svatého přijímání dětí

V neděli 21. května 2006 - 6. neděli velikonoční - jsme slavili společně s našimi 12-ti dětmi velkou

slavnost, při které děti přijali poprvé Pána Ježíše Krista v eucharistii do svých srdcí.

Prosíme o modlitbu za ně, také za jejich rodiče i kmotry. Ať je Pán provází na cestě životem!

Více obrázků ve fotogalerii >>

  Chléb Víno

21.05.2006 - 18:14


Křest dospělých - velikonoční vigílie 15. DUBNA 2006

KatechumeniPři bohoslužbě velikonoční vigílie bylo v sobotu 15. dubna. 2006 pokřtěno, biřmováno a současně poprvé přijalo euchristii v našem kostele 12 dospělých bratří a sester. Všem přejeme, aby radost, pokoj a požehnání provázelo tyto nové křesťany po celý život.
Ať jim Bůh žehná!
Tento den fotil Jiří Messner.

15.04.2006 - 17:23


Archiv článků

Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019