Aktuality  

Svatý Mikuláš 2015

V sobotu odpoledne přišel k nám na faru Mikuláš, kterého doprovázeli dva andělé a objevil se i čert... Na zahájení mikulášské besídky zahrály děti pohádku O třech kůzlátkách. Po příchodu Mikuláše dostaly děti odvahu a zazpívaly všem. Všechny děti si odnesly balíček pro radost!

06.12.2015 - 09:47


Advent 2015

venecV neděli 29. 11. 2015 byla zahájena adventní doba. Při bohoslužbách proběhl obřad žehnání adventních věnců. Děti přišly s lucerničkami na mši svatou v 9.30 a byla rozsvícena 1. svíce na adventním věnci.

     

      

           

01.12.2015 - 21:34


Zahájení Svatého roku milosrdenství

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle srdečně všechny zve ke společnému prožití slavnosti otevření Svaté brány v hlavním chrámu brněnské diecéze – v katedrále sv. Petra a Pavla. Začátek této slavnosti je v neděli 13. prosince 2015 v 9.00 hodin v Denisových sadech pod Petrovem, odkud vyjde po zahajovacím obřadu průvod do katedrály.
 

více>>>

29.11.2015 - 21:07


Duchovní obnova

P. Daniel Bořkovec zve na duchovní obnovu s tématem "Boj mezi Pýchou  a  Pokorou". Může Boží milosrdenství do toho boje přinést mír? Vyvarovat se povyšování nad druhé, ale také se nepodceňovat?  

více>>>

29.11.2015 - 21:02


Kostel otevřen

Ohlédnutí za otevřením kostela po opravách k omezenému provozu. V sobotu 10. 10. 2015 jsme se společně radovali opět v našem kostele. Krásně čistý, vymalovaný a opravený kostel nás přivítal společně s panem biskupem. Po děkovné bohoslužbě jsme to společně oslavili na faře.

         

07.11.2015 - 16:03


Kostel otevřen k omezenému provozu

Radostná zpráva – v sobotu 10. 10. 2015 v 16 hodin bude kostel svatého Jakuba otevřen k omezenému provozu. Mši svatou bude sloužit brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Bohoslužby budou obnoveny podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Bohu díky! A díky všem, kteří opravy řídí, kteří je provádějí, kteří se za opravy modlí a kteří je podporují svými dary!

Číslo účtu: 2100706341/2010

více>>>

15.09.2015 - 08:30


Opravy kostela

Stále nám ještě zůstává dluh ve výši 5,4 mil. Kč.

Na kontě pro rekonstrukci kostela svatého Jakuba – číslo účtu 2100706341/2010 – ke dni 4. 9. 2015 přibyly za uplynulý týden dary ve výši 20.542,- Kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary! Děkujeme všem dárcům za jejich podporu. Podívejte se, jak pokračují opravy.

           

Dluh farnosti 

Graf dluhu farnosti

04.09.2015 - 13:34


Biblické hodiny

Všichni jste srdečně zváni k setkávání nad Písmem svatým. Již patnáctým rokem budou probíhat biblické hodiny v naší farnosti jako souvislá četba s výkladem. Po několika úvodních hodinách budeme pokračovat v pročítání Janova evangelia (od 7.kapitoly).

KDY: od 8.října 2015 každý čtvrtek od 18.00 do 19.30

KDE: v 1. patře naší fary – v knihovně

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková

04.09.2015 - 10:26


Příprava ke svátosti biřmování

Kurz přípravy ke svátosti biřmování ve farnosti svatého Jakuba v Brně bude zahájen

KDY: v pondělí 5. října 2015 v 18 hodin

KDE: na faře v učebně v 1. patře

Více informací a program kurzů na letáčku.

18.08.2015 - 11:54


Tábor Skalička 2015

Od 28. července do 9. srpna byly děti z naší farnosti ve stanovém táboře ve Skaličce. Krásné přírodní tábořiště obývaly již druhý rok. V neděli mezi dvěma týdny byly navštívit malé táborníky rodiny. Podívejte se s námi jaké to tam bylo...

           

             

            

              

12.08.2015 - 15:58


Příprava dospělých ke svátostem

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2017 ve farnosti sv. Jakuba v Brně: Nový kurz přípravy dospělých zájemců bude zahájen:

KDY: od středy 7. října 2015 každou středu od 18.00 do 19.30

KDE: v I. poschodí na faře u svatého Jakuba

více>>>

20.07.2015 - 10:57


Narozeniny otce Radomila

V neděli 31. 5. 2015 jsme při mši svaté poděkovali Bohu za vzácný dar 85 let života otce Radomila Kalába. Po mši svaté jsme se sešli s otcem Radkem na kavárně, kde jsme společně toto požehnané výročí oslavili. Děkujeme za pěkné posezení a vyprávění! 

               

             

                

10.06.2015 - 16:20


Svatý Jakub špehýrkou

Kostel svatého Jakuba je od ledna uzavřen z důvodu rekonstrukce. Bylo nám líto, že nemůžete být přímo u jeho proměny. Noc kostelů nás inspirovala k uskutečnění jedinečné akce – umožnit vám zahlédnout „špehýrkou“ aspoň střípek z tajemného dění uvnitř chrámu. Možnost nahlédnout do kostela byla 29. 5. 2015 od 17 do 23h. v rámci Noci kostelů. Další dění v kostele můžete sledovat na FB.

           

               

24.05.2015 - 14:12


Křest dospělých 2015

Letošní vigilie naší farnosti probíhala, vzhledem k opravám kostela, ve farnosti u kostela svatých Janů. U minoritů nás pěkně přijali. Obrázky ze křtu dospělých najdete ve fotogalerii. Nebo klikněte na obrázek.

     
           
             

21.04.2015 - 10:03


Velikonoce 2015 v Brně

Svátky Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

více>>>

23.03.2015 - 20:28


Rekonstrukce a rehabilitace chrámu

Kostel svatého Jakuba bude od ledna 2015 uzavřen. Poslední nedělní bohoslužby budeme slavit v neděli 11. ledna 2015 na Svátek křtu Páně. Celkové náklady na opravu kostela činí 36 274 995 . Výše grantu je 80 % a 20 % je povinná spolúčast farnosti. Tato částka ve výši 12 369 463  je nutná k doplnění celkových nákladů. Děkujeme všem, kteří pomohou svým darem obnovit náš kostel, za naše dobrodince se pravidelně modlíme.

        

Číslo účtu: 2100706341/2010 

více>>>

22.03.2015 - 18:46


Příprava dospělých – nový kurz

Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2016 ve farnosti svatého Jakuba v Brně bude zahájena novým kurzem v úterý 7. dubna 2015. Pokud máte zájem o přípravu na křest, můžete se také připojit.
Setkání budou probíhat vždy v úterý v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti

11.03.2015 - 10:12


POUTNÍ DNY 2015

5. celostátní miniveletrh poutních míst. Ve dnech 27.-28. března 2015 se uskuteční v Kroměříži již 5.ročník celostátního miniveletrhu poutních míst.

             
                  

více>>>

06.03.2015 - 08:23


Rekonstrukce kostela na FB

Sledujte spolu s námi na FB proměnu jedné z nejvýznamnějších památek města Brna, našeho kostela svatého Jakuba. Fotoalbum na FB z rekonstrukce.

     

     

      

01.02.2015 - 17:38


Bohoslužby po dobu uzavření kostela svatého Jakuba

           

Neděle v 8.45 hodin a v 19.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů)   

                                  

Úterý–Sobota v 8.00 hodin
Kostel svatého Tomáše   

                                       

Pondělí–Sobota v 19.00 hodin (mimo 1. pátky v měsíci)
Kostel svatéhoTomáše

        

        

15.01.2015 - 21:38


Archiv článků

Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017