Aktuality  

Živý Betlém 2008

V neděli 28. prosince 2008 v 16.00 odpoledne se učebna fary proměnila, díky krásným kulisám - chvíli na pastviny, chvíli na ulice Betléma nebo Jeruzaléma. Nechyběli pastýři s ovečkami ani tři králové. Ve chlévě se Svatou rodinou bylo malé děťátko... Živý Betlém si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

více>>>

27.12.2008 - 16:59


Žehnání opravené fary

Neděle 14. prosince 2008 byla pro naší farnost velkou společnou radostí! Pan děkan otec Václav Slouk požehnal nově opravené a rekonstruované prostory. Všichni jsme se těšili, že se budeme mít opět kde scházet. Prostory jsou krásné - nemohli jsme se ani vynadívat. Faktury sice nejsou všechny zaplaceny, ale dluhy nám nikdo nevezme...Všem, kteří se jakkoliv podíleli na opravách (prací, úklidem, peněžními dary nebo modlitbou) DĚKUJEME! Pán Búh zaplať.

více>>>

15.12.2008 - 17:26


Svatý Mikuláš 2008

V pátek 5. prosince 2008 jsme přivítali v kostele sv. Mikuláše, krásné andělíčky a také tři čerty. Děti, které se těšili na malé dárečky se čertů nebály! Společně se pomodlily modlitbu Otče náš a čerti utekli. Pokračovalo rozdávání balíčků a rozhovory dětí s Mikulášem. Děti odcházely se zářícíma očima. Podívejte se sami.

15.12.2008 - 17:05


Mons. Josef Hladík povolán do věčného domova

Mons. Josef HladíkS vírou a nadějí oznamujeme, že v neděli 19. října 2008 byl z tohoto světa do nebeské vlasti povolán náš milý otec Mons. Josef Hladík.

     

Rozloučili jsme se s ním při mši svaté

                 

v pátek 24. října 2008 ve 14 hodin

                  

v kostele svatého Jakuba v Brně - v naší, ale hlavně v jeho domovské farnosti, kde působil od roku 1955 (tzn. 53 let!).

Za obětavou službu, péči o farníky, modlitby, oběti i nevyčerpatelný humor a pěkné slovo DĚKUJEME!!! Za našeho otce Josefa se nepřestáváme modlit...

více>>>

21.10.2008 - 09:03


Poděkování farní rodině

krizBěhem soboty 20. září 2008 nás zastihla velmi smutná zpráva. JUDr. Zdeňka Hladká zemřela. Naše milá sestra Zdenka, která se starala několik let o náš farní zpravodaj, už nám nic nenapíše...Naše farnost byla jejím druhým domovem a prožívala zde šťastné chvíle ve společenství s Bohem i s farností. V zářijovém čísle FZ jste si mohli přečíst její poslední příspěvek: Poděkování farní rodině.

více>>>

23.09.2008 - 10:32


Příprava dospělých ke svátostem

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu ,biřmování a eucharistie o Velikonocích 2010 ve farnosti sv. Jakuba v Brně.

    

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 1. října 2008.
Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00 hodin.

    

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

02.09.2008 - 21:37


Skála 2008

Škola čar a kouzel v Bradavicích 

Fotoalbum - Skála 2008

    .  

     .               

       .                 

       

19.08.2008 - 09:38


Nový vikář

Mgr. Jan BezděkV sobotu 28. 6. 2008 brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle vysvětil v katedrále tři kněze pro brněnskou diecézi. Jeden z nich – Mgr. Jan Bezděk – byl ustanoven jako farní vikář v naší farnosti u kostela svatého Jakuba v Brně. Datum, kdy bude představen farnosti, bude oznámeno v ohláškách. Novokněz Jan Bezděk slavil svou primiční mši svatou v neděli 29. 6. 2008 v 15 hodin v Drnovicích u Vyškova. Pamatujte, prosím, na našeho nového kaplana i na ostatní novokněze ve svých modlitbách.

30.06.2008 - 08:41


25 let kněžství otce Václava Slouka

Na dnešní mši svaté v neděli 22. června 2008 oslavil náš pan děkan, otec Václav, 25 let kněžské služby. Po mši svaté předala rodina Huskova za celou farnost gratulace s krásnou kyticí a dárkem. Děkujeme otče za vše, čím nás Bůh skrze tebe obdaroval!

Předali jsme i přání, které kolovalo celou farností. Kromě textu od Svaté otce Jana Pavla II.:

více>>>

22.06.2008 - 21:47


Rozloučení s panem kaplanem

Otec DavidOtec David Ambrož se s námi dnes při mši svaté formálně rozloučil. Odchází prohloubit své znalosti a bude nějaký čas ještě dále studovat. Farní vikář byl oblíbený hlavně mezi mezi mládeží a dětmi, kterým se s láskou a péčí věnoval. Poděkovali jsme za jeho službu ve farnosti a popřáli vše dobré při studiu i na cestách.

22.06.2008 - 21:28


Farní den a zakončení školního roku

opekaniV minulých letech jsme kolem slavnosti Výročí posvěcení našeho kostela, kterou slavíme 23. června, pořádali farní den a v den předávání vysvědčení jsme pořádali loučení se školou. Na setkání zástupců farnosti bylo dohodnuto, že letos se uskuteční vše v jeden den – v pátek 27. června 2008. Mše svatá bude sloužena v 15.30 v našem kostele a potom se společně setkáme v Petrinu. Zveme všechny, ale rodiny s dětmi by neměly chybět!

16.06.2008 - 09:06


Jakubský ples 2008 – malé ohlédnutí

Již po sedmé mám tu možnost podělit se s vámi o několik zážitků z našeho Jakubského plesu, který proběhl – dalo by se říci – na samém prahu postní doby neboli poslední neděli před Popeleční středou. Letošní plesová sezona byla totiž extrémně krátká, trvala jen 5 týdnů! „Vinu“ na tom obrazně řečeno nese termín slavení Velikonoc – připadá již na 23. března!

více>>>

07.03.2008 - 18:19


Oprava fary

Od nového roku bude probíhat nutná oprava a údržba farních prostor - výměna zařizovacích předmětů na sociálním zařízení včetně výměny vodovodního potrubí a elektroinstalace, bude pořízena nová kuchyňská linka (slouží i pro farní kavárnu), opraveny podlahy - podlahové krytiny a vše nově vymalováno. Děkujeme za každý dar, kterým pomůžete k obnovení místa ke společnému setkávání. Současně se omlouváme, že tyto prostory budou dočasně mimo povoz.

Finanční dary můžete předat osobně na farním úřadě nebo při sbírkách při mši svaté.

Další možnost je zaslat dar složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu: 1345215319/0800 u České spořitelny, a.s.

Za Vaše dary upřímné děkujeme, Pán Bůh zaplať!

01.01.2008 - 15:29


Archiv článků

Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019