Aktuality  

Svátek svatého Štěpána 2009

V sobotu 26. prosince 2009 se naše farnost sešla na svátek svatého Štěpána na mši svaté, při které si všichni společně zazpívali koledy. Hudební doprovod zajistili mladí z Jakubáku – ke zpěvu se připojil každý. Nahlédněte do fotogalerie, na video a podívejte se také na krásnou vánoční výzdobu. Co nás čeká v tomto týdnu v kostele nebo na faře čtěte dál...

více>>>

28.12.2009 - 14:02


Zvoník u svatého Jakuba

Petr Podešva se sám ujal pravidelného zvonění ve věži kostela svatého Jakuba. Zvon je velmi těžký, proto musí vždy požádat někoho o pomoc. V zimě tyto dobrovolníky v kostele poznáte podle toho, že zatímco úplně všichni sedí zachumlaní do teplých kabátů, čepic a šálů,

                         

více>>>

04.11.2009 - 16:00


Prezentace předchozích plesů

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR

Návštěva papeže v České republice

Všechny informace včetně dopravy naleznete na oficiálních stránkách Návštěva papeže. Přehled přenosů a programu ve dnech návštěvy ve vysílání Radia Proglas naleznete na webu Proglasu a přenosy ve vysílání televize Noe naleznete na webu Tv Noe. UPOZORNĚNÍ!!! Televize Noe mimořádně po dobu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice rozšiřuje své vysílání i do systému pozemního digitálního vysílání (DVB-T).

26.09.2009 - 09:21


Dny důvěry v Brně

Dny důvěry v BrněPozvánka pro mladé lidi  na ekumenické setkání mladých, které se připravuje společně s bratry z Taizé pod názvem „Dny důvěry v Brně“. Setkání za podpory představitelů a zástupců brněnských církví bude probíhat o víkendu 9.-11.října 2009 a je určeno mladým lidem od 17 let do 35 let.

více>>>

10.09.2009 - 16:47


Poutní zájezd farnosti do Medžugorje 2009

 20. ročník Mezinárodního modlitebního festivalu mládeže Mladifest v Medžugorje ve dnech 31. 7.- 6. 8. 2009 byl cílem poutního zájezdu naší farnosti. Po skončení Mladifestu jsem strávili čtyři dny u moře a jeden den ve Splitu.

                

         

                     

                  

více>>>

14.08.2009 - 09:44


Příprava dospělých zájemců o křest

Nový kurz přípravy dospělých na křest začne dne 7. října 2009. Všichni zájemci jsou vítáni. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u svatého Jakuba od 18.30 do 20.00. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.

více>>>

23.07.2009 - 22:00


Webové stránky farností ČR

Na Slavnost narození svatého Jana Křtitele dne 24. června 2009 zveřejnily internetové stránky katolik.cz aktualizovanou a přepracovanou rubriku
„Rozcestník farností“ - http://farnost.katolik.cz/. V databázi je nyní k dispozici téměř 500 odkazů na farní webové stránky z celé České republiky.

29.06.2009 - 09:26


Zahájení přípravy biřmovanců

Příprava ke svátosti biřmování v naší farnosti začne v pondělí 5. října 2009 v 18 hodin v učebně

v 1. patře na faře. Absolventi přípravy přijmou tuto svátost o slavnosti Seslání Ducha Svatého

23. května 2010 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Přípravu povede Mgr. Pavel Hruban ve spolupráci s kněžími naší farnosti. Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni.

10.06.2009 - 18:25


1. svaté přijímání 2009

Slavnost prvního svatého přijímání jsme letos slavili v neděli 30. května 2009. 

Při této slavnostni přijalo deset dětí z naší farnosti poprvé do svého srdce Ježíše Krista v eucharistii. Přítomné děti, jejich rodiče a kmotry jsme doprovázeli modlitbou: Ať je všechny na cestě životem provází Pán a posiluje ve všem co je v životě čeká.

                

                    

                         

31.05.2009 - 22:13


Noc kostelů v Brně

Noc kostelů 

    

   

   

          

Noc kostelů, která v Brně proběhla poprvé v sobotu 29. května 2009 nabídla široké veřejnosti nejen možnost prožit netradiční okamžiky, ale také zajímavou formu nových inspirací a poznatků o křesťanství. Během Noci kostelů byly otevřeny kostely i v Plzeňské diecézi a evangelický kostel v Bošíně.

                       

                       

více>>>

17.05.2009 - 14:37


Max Kašparů v Brně

Ve dnech 15.-17. května bude v Brně přednášet doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., jáhen, exercitátor, teolog, stomatolog, psychiatr, pedagog. Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství vás tedy opět zvou na setkání v oblasti spirituality a mezilidských vztahů.

více>>>

28.04.2009 - 07:33


Boží hod velikonoční 2009

V neděli 12. dubna jsme slavili slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Na mši svaté v 9.30 jsme přivítali našeho pana biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Po mši svaté, kterou svým zpěvem doprovázel chrámový sbor a sbor mladých Jakubáček, jsme se všichni společně i s nově pokřtěnými, setkali na faře.

                 

            

12.04.2009 - 15:40


Velikonoce 2009 ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně

Svátky Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.

více>>>

08.04.2009 - 16:47


Jakubský ples 2009 - malé ohlédnutí

Dudák„Tak a máme po plese.“ - to je věta, kterou možná v různých významech můžeme v tyto dny slýchat. Z úst účastníků může vyjadřovat postesknutí nad tím, že ten příjemně prožitý večer s přáteli, hudbou, tancem, možná i nečekaným programem je pryč a už zase nezbývá nic jiného než se těšit na ten další … ale zase až za rok. Z úst organizátorů může znít jako výraz úlevy z ukončení téměř tří měsíčního maratónu příprav, organizování, koordinování, vymýšlení, shánění, přemlouvání, jednání, nacvičování atd. A tento pocit úlevy je jistě tím větší, čím více měl dotyčný či dotyčná na starosti, za co zodpovídal. Nechci tím ale vzbudit falešnou představu, že by tato úleva měla vyjadřovat nechuť s přiložením ruky k dílu. Právě naopak.

více>>>

06.04.2009 - 09:33


Setkání katechumenů 2009

Katechumeni, čekatelé křtu, biřmovanci, jejich partneři i kamarádi a kmotři se sešli, v rámci přípravy k přijetí svátostí, na faře ve Tvarožné nedaleko Brna. Nahlédněte na setkání katechumenů 2009.

                    

                  

                

               

              

           

05.04.2009 - 20:01


Odpoledne se svatým Pavlem

Srdečně zveme všechny děti a mládež na odpoledne se svatým Pavlem, které se uskuteční o slavnosti Zvěstování Páně ve středu 25. 3. 2009 na faře. Od 14.30 hodin proběhne farní kolo soutěže Dobrodružství se sv. Pavlem, od 15.30 hodin mládež zahraje divadlo o sv. Pavlovi, po skončení divadla proběhne vyhodnocení soutěže.

23.03.2009 - 14:36


Příprava dospělých ke svátosti křtu

Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2010 ve farnosti
svatého Jakuba v Brně - nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná v úterý 14. dubna 2009.

více>>>

04.03.2009 - 22:20


Rok svatého Pavla

V Bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě, vyhlásil papež Benedikt XVI. rok 2009 věnovaný svatému Pavlovi, a to při příležitosti příprav oslavy 2000. výročí narození tohoto apoštola. „Pavlovský“ rok probíhá od 29. června 2008 do 29. června 2009. Akce, soutěže a aktuality k Roku svatého Pavla naleznete na webu.

                

               

          

26.02.2009 - 14:17


Archiv článků

Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019